βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα \ Φυσικό αέριο

Χρηματοδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου: Τα προγράμματα

(UPDATE: Οκτώβριος 2014) Μπορεί το φυσικό αέριο να αποτελεί μια ιδιαίτερα συμφέρουσα λύση θέρμανσης, ειδικά εάν συγκριθεί με το πετρέλαιο, ωστόσο το αρχικό κόστος της εγκατάστασης είναι ένα ζήτημα που προβληματίζει, δεδομένης της τεράστιας συρρίκνωσης που έχει υποστεί ο οικογενειακός προϋπολογισμός κάθε νοικοκυριού.

Η απάντηση στον παραπάνω προβληματισμό έρχεται από τα προγράμματα επιδοτήσεων που προσφέρουν οι εταιρίες παροχής αερίου, τα οποία είναι ιδιαίτερα ελκυστικά.

Με το νέο πρόγραμμα επιδότησης της εγκατάστασης θέρμανσης φυσικού αερίου γίνεται ακόμα πιο προσιτή στους οικιακούς καταναλωτές η δυνατότητα να συνδεθούν με το φυσικό αέριο και να απολαύσουν τα πολυάριθμα οφέλη του.

Το πρόγραμμα αφορά στην επιδότηση του κόστους της εσωτερικής εγκατάστασης θέρμανσης φυσικού αερίου σε κατοικίες προς αντικατάσταση των υφιστάμενων συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου και υλοποιείται σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ).

Απώτερος στόχος της δράσης είναι η βελτίωση της ποιότητας του αέρα μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των συστημάτων θέρμανσης των κατοικιών και της μείωσης των εκπομπών αερίων ρύπων.

Ποιες δαπάνες καλύπτει – ύψος επιδότησης

Το πρόγραμμα καλύπτει τις συσκευές και τα εξαρτήματα που απαιτούνται για την μετατροπή της υπάρχουσας εγκατάστασης θέρμανσης πετρελαίου σε αντίστοιχη χρήσης φυσικού αερίου, όπως καυστήρας, λέβητας, σωληνογραμμή φυσικού αερίου, σύστημα απαγωγής καυσαερίων, μελέτη, εργασία και υλικά εγκατάστασης κλπ.

Η επιδότηση καλύπτει ποσοστό (60%) του συνολικού κόστους της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου, με ανώτατο ποσό ανάλογα την κατηγορία εγκατεστημένης ισχύς του λέβητα ως εξής:

epidotisi

 

 

 

 

 

 

 

Σημείωση:

Σε περίπτωση ΚΘ (πολυκατοικίας) για να δοθεί το ανωτέρω ποσό επιδότησης πρέπει το σύνολο των ιδιοκτησιών να είναι επιλέξιμες και να υποβάλλουν αίτηση (πχ. αν σε πολυκατοικία με 180.000kcal/h υποβάλλει αίτηση για επιδότηση και είναι επιλέξιμο το 80% των χιλιοστών ιδιοκτησίας τότε το επιδοτούμενο ποσό θα είναι 3.200€ αντί για 4.000€).

Ποιοι καταναλωτές είναι δικαιούχοι

Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση έχουν όσοι:

– Είναι ιδιοκτήτες (δικαίωμα κυριότητας ή επικαρπίας) σε επιλέξιμη κατοικία.
– Έχουν στην κατοικία τους (και όχι σε επαγγελματικό χώρο) σύστημα θέρμανσης πετρελαίου εν λειτουργία.
– Έχουν υπογράψει σύμβαση παροχής φυσικού αερίου μετά τις 25 Σεπτεμβρίου 2014.

Μια κατοικία θεωρείται επιλέξιμη αν:

– Είναι μονοκατοικία, πολυκατοικία* ή μεμονωμένο διαμέρισμα
– Βρίσκεται σε περιοχές με τιμή ζώνης έως 2.500 €/τ.μ.
– Βρίσκεται στην Περιφέρεια της Αττικής, σε σημείο με δίκτυο χαμηλής πίεσης φυσικού αερίου

 * σε μια πολυκατοικία πρέπει τουλάχιστον το 50% (αριθμητικά) των θερμαινόμενων, από το κεντρικό σύστημα θέρμανσης, ιδιοκτησιών (διαμερίσματα και μη) να χρησιμοποιείται ως κατοικία. Δεν χαρακτηρίζονται ως επιλέξιμες οι ιδιοκτησίες που δεν χρησιμοποιούνται για κατοικία.

Πως δίνεται η επιδότηση

Ο ωφελούμενος καταναλωτής κατά την προμήθεια και κατασκευή της νέας εγκατάστασης φ.α. καταβάλλει μόνο τη δική του συμμετοχή.

Το επιδοτούμενο ποσό θα αποδοθεί στον εγκαταστάτη ή/και προμηθευτή του νέου εξοπλισμού μέσω της ΕΠΑ Αττικής μετά την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών και την ολοκλήρωση των διαδικασιών ελέγχου.

Διάρκεια προγράμματος

Οι καταναλωτές μπορούν να καταθέσουν αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα μέχρι τις 30 Απριλίου 2015.

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να προβούν σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για υπαγωγή στο πρόγραμμα τηλεφωνικά στην γραμμή εξυπηρέτησης καταναλωτών της ΕΠΑ Αττικής 1133από τις 26 Σεπτεμβρίου 2014, καθώς και να προβούν σε αίτηση σύνδεσης με το δίκτυο φυσικού αερίου.

Σημείωση

Σημειώνεται ότι η προκήρυξη της Δράσης είναι σε διαβούλευση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά και οι λεπτομέρειες της υλοποίησης του προγράμματος θα οριστικοποιηθούν και θα ανακοινωθούν μετά την επίσημη προκήρυξη της δράσης από το ΥΠΕΚΑ.

Εάν ενδιαφέρεστε για τις περιοχές της Θεσσαλίας και της Θεσσαλονίκης, ενημερωθείτε για τις επιδοτήσεις στα ακόλουθα link:

Για ΕΠΑ Θεσσαλίας

Για ΕΠΑ Θεσσαλονίκης