βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα \

Έργα ενεργειακής αναβάθμισης από την GLOBAL-ENERGY το 2012

16 φωτοβολταϊκά πάρκα στο Νομό Έβρου, το Νομό Ροδόπης, το Νομό Σερρών, το Νομό Δράμας το Νομό Χαλκιδικής, το Νομό Πέλλας, το Νομό Λαρίσης, το Νομό Κορινθίας, το Νομό Κέρκυρας, το Νομό Λέσβου και το Νομό Κω ολοκλήρωσε το τελευταίο τρίμηνο του 2012 η «GLOBAL-ENERGY Solutions Ltd».

Συνολικά το 2012 η εταιρία ξεπέρασε τα 100 ολοκληρωμένα και συνδεμένα με το δίκτυο έργα. Στον οικιακό τομέα ολοκλήρωσε το τελευταίο τρίμηνο του 2012 10 οικιακές στέγες στο Νομό Έβρου, Καβάλας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Χαλκιδικής, Κοζάνης, Ημαθίας και Κορινθίας, ενώ συνολικά έφθασε τα 100 οικιακά μες το 2012.

– Δυναμικά ολοκλήρωσε το 2012 και στον τομέα της ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων με μεγάλο αριθμό έργων ενεργειακών αναβαθμίσεων μέσω εγκατάστασης αντλιών θερμότητας, αντικατάστασης κουφωμάτων και κατασκευής μονώσεων.

– Οι αποδόσεις των φωτοβολταϊκών έργων της εταιρείας έχουν ξεπεράσει τις 1.600 kWh/kWp/χρόνο με σταθερές βάσεις, τις 2.000 kWh/kWp/χρόνο με κινούμενες βάσεις μονού άξονα και τις 2.220 kWh/kWp/χρόνο με κινούμενες βάσεις διπλού άξονα στη Βόρεια Ελλάδα.

– Η εταιρεία είναι εγκεκριμένος συνεργάτης τραπεζικών ιδρυμάτων που χρηματοδοτούν φωτοβολταϊκές επενδύσεις, πληροί όλες τις προϋποθέσεις και παρέχει όλα τα αναγκαία εχέγγυα για τη χρηματοδότηση των επενδύσεων.


Σχετικά θέματα