βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα \ Ενεργειακά Τζάκια

Έρευνα ΕΜΠ: Ποιος τρόπος θέρμανσης είναι πιο φθηνός

Χρήσιμα στοιχεία σχετικά με το κόστος των κυριότερων μεθόδων θέρμανσης δίνει έκθεση του ΕΜΠ η οποία δημοσιεύθηκε το Φεβρουάριο του 2013. Ειδικότερα, το Εργαστήριο Ατμοκινητήρων και Λεβήτων του ΕΜΠ σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων του ΕΚΕΤΑ πραγματοποίησε τεχνο-οικονομικούς υπολογισμούς σχετικά με κάποιες από τις διαθέσιμες τεχνολογίες θέρμανσης που χρησιμοποιούνται στην Ελληνική αγορά.

Τα δεδομένα στα οποία έχουν στηριχθεί οι υπολογισμοί παρατίθενται αναλυτικά στην έκθεση. Παρόλο που κάποια από αυτά τα δεδομένα έχουν υποστεί ορισμένες μεταβολές από πέρυσι έως σήμερα, τα αποτελέσματα που παρουσιάζει το ΕΜΠ δίνουν μία γενική εικόνα των συγκριτικών τιμών για κάθε περίπτωση.

Βάσει των υπολογισμών του ΕΜΠ, το μικρότερο κόστος έχουν οι αντλίες θερμότητας, οι λέβητες βιομάζας (δηλ. πέλλετ κλπ) και οι λέβητες συμπύκνωσης Φυσικού Αερίου.

Αντιθέτως, οι τεχνολογίες θέρμανσης με το υψηλότερο κόστος είναι τα παραδοσιακά τζάκια, οι ηλεκτρικοί λέβητες αλλά και οι λέβητες πετρελαίου.

Δείτε στο παρακάτω link αναλυτικά την έκθεση:

emp_Thermansi