βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα \ Πετρέλαιο

Έρχονται 150.000 «τσεκ» με το επίδομα πετρελαίου

Να «ζεστάνει» κάπως τα νοικοκυριά που και πλήρωσαν από την τσέπη τους τον αυξημένο ειδικό φόρο κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης, επιχειρεί το υπουργείο Οικονομικών. Τις επόμενες μέρες και μέχρι τέλος Ιανουαρίου υπολογίζεται να ταχυδρομηθούν στους δικαιούχους τα ειδοποιητήρια με τα οποία θα πιστωθούν συνολικά 15 εκατ. ευρώ στους λογαριασμούς τους, για τις ποσότητες που αγόρασαν έως τα μέσα Ιανουαρίου.

Περίπου 150.000-160.000 δικαιούχοι εκτιμάται πως θα λάβουν σαν επιστροφή φόρου από περίπου 100-150 ευρώ ο καθένας. Ήδη στα τέλη Δεκεμβρίου άλλοι 50.000 δικαιούχοι είχαν μοιραστεί συνολικά 6,5 εκατ. ευρώ. Συνολικά υπολογίζεται ότι σχεδόν 250.000 καταναλωτές υπέβαλαν αίτηση για να λάβουν την επιστροφή φόρου, αλλά λόγω των κριτηρίων αποκλείεται ο ένας στους τέσσερις.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων παραμένει υποδεκαπλάσιος των αρχικών υπολογισμών σύμφωνα με τους οποίους το επίδομα θα ελάμβαναν 3-4 εκατ. δικαιούχοι. Φαίνεται δηλαδή ότι παρά τα «κρύα» του Δεκεμβρίου ή των αρχών Ιανουαρίου, ελάχιστοι επιμένουν να αγοράζουν πετρέλαιο θέρμανσης για να ζεσταθούν ή αγοράζουν μικροποσότητες ελλείψει χρημάτων ή επειδή είχαν «αποθεματοποιήσει» πετρέλαιο από την περασμένη άνοιξη, στις συγκριτικά χαμηλές τιμές που πωλείτο τότε.

Το σύστημα υποδοχής των αιτήσεων πάντως, που έχει στηθεί στην ΓΓΠΣ, βρίσκεται πλέον σε λειτουργία. Το επίδομα θα φτάνει έως 840 ευρώ (για ορεινές περιοχές της Βορείου Ελλάδος) και στόχος είναι πλέον να κατατίθεται μέσα σε 20 μέρες από την αγορά του στους τραπεζικούς λογαριασμούς.

Σε κάθε περίπτωση, το επίδομα θέρμανσης  είναι αφορολόγητο, δεν υπόκειται σε καμιά είδους παρακράτηση και δεν μπορεί να κατασχεθεί, ούτε συμψηφίζεται με τυχόν οφειλές του δικαιούχου προς το Ελληνικό Δημόσιο.

Υπενθυμίζεται ότι με βάση τη νομοθεσία:

1. Χορηγείται επίδομα θέρμανσης σε φυσικά πρόσωπα άγαμα ή έγγαμα ή εν διαστάσει,  τα οποία για τη θέρμανσή τους καταναλώνουν πετρέλαιο  εσωτερικής καύσης θέρμανσης, εφόσον πληρούν τα κριτήρια που αναφέρονται παρακάτω.

Ειδικά για τους έγγαμους, δικαιούχος είναι μόνον ο υπόχρεος σε υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και όχι ο άλλος σύζυγος.
2. Το επίδομα χορηγείται μόνο για την κατανάλωση  πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης, για τα ακίνητα  που  χρησιμοποιούν ως κύρια κατοικία κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, είτε αυτά μισθώνονται είτε είναι δωρεάν παραχωρούμενα ή ιδιοκατοικούνται.

3. Εξαιρούνται από τη χορήγηση του επιδόματος:
α) Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία  δηλώνονται στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων ως προστατευόμενα μέλη
β)   Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία  δηλώνουν στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων ότι φιλοξενούνται. Σαν λαμβάνονται  τα δεδομένα της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, του οικονομικού έτους που ταυτίζεται με το έτος λήξης της περιόδου χορήγησης του πετρελαίου θέρμανσης. Δηλαδή για το πετρέλαιο που αγοράζουν φέτος, θα εξεταστεί τι θα δηλώσουν στην εφορία την άνοιξη του 2014 πως ίσχυε το 2013,αφού η περίοδος χορήγησης του πετρελαίου θέρμανσης λήγει 30 Απριλίου του 2013.
γ)Τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα άνω των 2000 κυβικών εκατοστών ή σκάφη άνω των οχτώ μέτρων ή αεροσκάφη ή δεξαμενές κολύμβησης, με βάση τη φορολογική τους δήλωση.
δ) Η επαγγελματική στέγη.
ε) Τα ιδρύματα, οι οργανισμοί και κάθε είδους νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα.
στ) Οι κάτοικοι εξωτερικού.

4. Τα κριτήρια χορήγησης του επιδόματος θέρμανσης είναι:

α. Εισοδηματικά:
δικαιούχοι είναι όσοι το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημά τους, όπως υπολογίζεται και για την επιβολή της έκτακτης εισφοράς του ν.3986/2011, ανέρχεται έως 25.000 ευρώ για άγαμο υπόχρεο, 35.000 ευρώ για έγγαμο χωρίς τέκνα, ενώ προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο. Και για μονογονεϊκή οικογένεια, το όριο ανέρχεται σε 38.000 ευρώ όταν υπάρχει ένα τέκνο, το οποίο προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ ανά τέκνο.

Για τον υπολογισμό του εισοδήματος εξετάζεται η Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων του οικονομικού έτους που ταυτίζεται με το έτος έναρξης της περιόδου χορήγησης του πετρελαίου θέρμανσης. Δηλαδή θα εξεταστεί τι θα δηλώσουν την άνοιξη του 2013 στη δήλωση Ε1 για τα εισοδήματα του 2012.

Τα ίδια δεδομένα χρησιμοποιούνται και στις περιπτώσεις των εν διαστάσει ή διαζευγμένων συζύγων.

Αν κάποιος δεν έχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση από τον δικαιούχο κατά την διαδικασία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης στο www.gsis.gr για την κάλυψη των εισοδηματικών κριτηρίων.

β. Περιουσιακά:
Εξετάζεται η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας υπόχρεου, συζύγου και προστατευόμενων τέκνων τα οποία αναγράφονται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του 2012 (δηλαδή του οικονομικού έτους που ταυτίζεται με το έτος  έναρξης της περιόδου χορήγησης του πετρελαίου θέρμανσης).

Ωστόσο σαν βάση υπολογισμού της αξίας λαμβάνονται τα δεδομένα του  Ε.Τ.ΑΚ. του έτους 2009.  Θα πρέπει αυτή να μην υπερβαίνει  τις 150.000 ευρώ για τους άγαμους και τις 200.000 ευρώ για τους έγγαμους και τις μονογονεϊκές οικογένειες.

Στην περίπτωση που, μετά την υποβολή του αιτήματος χορήγησης επιδόματος, έχουν αλλάξει τα περιουσιακά στοιχεία αυτά (εφόσον ο δικαιούχος είχε υποβάλει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. δήλωση στοιχείων ακινήτων έτους 2009 μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως) υποβάλλεται από το δικαιούχο νέα αίτηση μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την τροποποίηση και ακολουθείται η διαδικασία χορήγησης του επιδόματος κανονικά, εφόσον εκπληρώνεται το κριτήριο των 150.000 ευρώ.

Τι θα εισπράξουν οι δικαιούχοι

1. Για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης, η Ελληνική Επικράτεια κατανέμεται σε τέσσερις κλιματικές ζώνες, ως ακολούθως:

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΖΩΝΗ   (ΝΟΜΟΙ):
ΖΩΝΗ Α          Γρεβενών, Κοζάνης, Καστοριάς, Φλώρινας, Δράμας, Ευρυτανίας
ΖΩΝΗ Β          Ιωαννίνων, Λάρισας, Καρδίτσας, Τρικάλων, Αρκαδίας, Πιερίας, Ημαθίας, Πέλλης, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Χαλκιδικής, Σερρών , Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου
ΖΩΝΗ Γ          Αττικής (εκτός Κυθήρων & νησιών Σαρωνικού), Κορινθίας, Ηλείας, Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας, Βοιωτίας, Ευβοίας, Μαγνησίας, Λέσβου, Χίου, Κέρκυρας, Λευκάδας, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, Άρτας
ΖΩΝΗ Δ          Ηρακλείου, Χανιών, Ρεθύμνου, Λασιθίου, Κυκλάδων, Δωδεκανήσου, Σάμου, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Αργολίδας, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας & Ιθάκης, Κύθηρα & νησιά Σαρωνικού

Για κάθε κατοικία, ανεξαρτήτως ζώνης, χορηγείται επίδομα για τα πρώτα 120 τετραγωνικά, με ανώτατη κατανάλωση λίτρων πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης, ανά κλιματική ζώνη και ανά τετραγωνικό μέτρο της κατοικίας , ως ακολούθως:

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΖΩΝΗ   Όριο κατανάλωσης ανά τμ  Όριο κατανάλωσης ανά κατοικία.
Α΄ ΖΩΝΗ                                 25 λίτρα                       3.000 λίτρα
Β΄ΖΩΝΗ                                  15 λίτρα                       1.800 λίτρα
Γ΄ ΖΩΝΗ                                 8 λίτρα                         960 λίτρα
Δ΄ΖΩΝΗ                                  5 λίτρα                         600 λίτρα

Σε οριακές περιπτώσεις προσδιορισμού κλιματικής ζώνης μιας κατοικίας επιλέγεται η ευνοϊκότερη ζώνη για τον αιτούντα.

Για κάθε λίτρο κατανάλωσης πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης, χορηγείται ποσό επιδόματος 0,28 ευρώ. Άρα το επίδομα θα φτάνει μέχρι 840 ευρώ κατ΄ ανώτατο για όλη την σεζόν.

Στις περιπτώσεις αλλαγής κατοικίας σε περιοχές άλλη κλιματικής ζώνης κατά την διάρκεια της περιόδου θέρμανσης, στην νέα ζώνη μεταφέρεται το εναπομείναν ποσοστό της κλιματικής ζώνης της προηγούμενης κατοικίας.

Διαδικασία χορήγησης του επιδόματος

1. Επίδομα χορηγείται για τις αγορές πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης που πραγματοποιούν από 15 Οκτωβρίου μέχρι και την 30 Απριλίου κάθε έτους μετά από σχετική αίτηση που αρμοδίως υποβάλλεται από 15 Οκτωβρίου μέχρι 30 Μαΐου κάθε έτους.Στην περίπτωση που οι παραπάνω ημερομηνίες συμπίπτουν με μη εργάσιμες ημέρες, ως ημερομηνία λαμβάνεται η προηγούμενη εργάσιμη για την έναρξη και η επόμενη εργάσιμη για τη λήξη.

2. α) Οι ενδιαφερόμενοι, υποβάλλουν αίτηση στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, για να ενταχθούν στο Μητρώο Δικαιούχων του επιδόματος θέρμανσης.
Στην αίτηση αναγράφονται κατά περίπτωση τα ακόλουθα στοιχεία :
– ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου του αιτούντος – υπόχρεου φορολογικής δήλωσης,
– το ονοματεπώνυμό του,
– ο αριθμός των προστατευόμενων τέκνων του,
– ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού  (IBAN) που επιθυμεί να πιστωθεί το ποσό και  το ονοματεπώνυμο του πρώτου δικαιούχου,
– ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του ακινήτου κύριας κατοικίας,
– η ταχυδρομική διεύθυνση που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος,
– αν η κατοικία είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή δωρεάν παραχωρούμενη καθώς και ο Α.Φ.Μ. του εκμισθωτή ή του δωρεάν παραχωρούντος,
– τα τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων της κύριας κατοικίας κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης,
– η ένδειξη αν πρόκειται για πολυκατοικία,
– η Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντος για μη υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΦΕ,
– τα στοιχεία επικοινωνίας του (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός κινητού ή και σταθερού τηλεφώνου)

β) Παράλληλα οι διαχειριστές της πολυκατοικίας ή οι εκπρόσωποι των πολυκατοικιών ή οι εταιρίες διαχείρισης πολυκατοικιών, δηλώνουν στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας  Πληροφοριακών  Συστημάτων   τα ακόλουθα στοιχεία :

– τον αριθμό φορολογικού μητρώου του διαχειριστή ή του προσώπου που εκπροσωπεί την πολυκατοικία ή της εταιρίας διαχείρισης της πολυκατοικίας,
– τον αριθμό της κοινόχρηστης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ή μιας παροχής ηλεκτρικού  ρεύματος που  εκπροσωπεί την πολυκατοικία,
– τα χιλιοστά συμμετοχής των διαμερισμάτων στις δαπάνες θέρμανσης,
– το  ονοματεπώνυμο   των φυσικών προσώπων που διαμένουν στα διαμερίσματα τα οποία  δεν  χρησιμοποιούνται  ως  επαγγελματική  στέγη .

γ) Τα πρόσωπα που δεν είναι πιστοποιημένοι χρήστες στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική αίτηση δηλώνουν, το Α.Φ.Μ. και έναν αριθμό ειδοποίησης εκκαθαριστικού σημειώματος μιας εκ των δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος της τελευταίας πενταετίας.

δ)   Στις περιπτώσεις που έχει αλλάξει κύρια  κατοικία ο αιτών υποβάλλει νέα  αίτηση.

ε) Δεν είναι αποδεκτή η χρήση του ίδιου αριθμού λογαριασμού τραπέζης (IBAN) από δύο διαφορετικούς δικαιούχους επιδόματος. Επίσης δεν είναι αποδεκτή η χρήση του ίδιου αριθμού παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για περισσότερους από δύο δικαιούχους κατά την ίδια περίοδο θέρμανσης.

στ) Όλα τα συνδεόμενα με την υποβαλλόμενη αίτηση δικαιολογητικά φυλάσσονται υποχρεωτικά από τους ενδιαφερόμενους για διάστημα πέντε (5) ετών, για να μπορεί να γίνεται έλεγχος μελλοντικά .

ζ)  Η πληρωμή του επιδόματος θέρμανσης διενεργείται μέσω τραπεζικών  κλπ ιδρυμάτων, εντός είκοσι ημερών από την επομένη της υποβολής της αίτησης του δικαιούχου.

η) To επίδομα θέρμανσης  δεν μπορεί να κατασχεθεί, δεν υπόκειται σε καμιά είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζεται με τυχόν οφειλές του δικαιούχου προς το Ελληνικό Δημόσιο.

θ) Το επίδομα είναι αφορολόγητο, δεν αποτελεί εισόδημα και δεν υπόκειται σε καμιά κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου.

Έλεγχος δικαιούχων

1.  Η Γ.Γ.Π.Σ. στο TAXIS καταστάσεις ανά αρμόδια Δ.Ο.Υ., που περιλαμβάνουν τους αιτούντες για τους οποίους προκύπτουν αμφιβολίες ως προς τη νομιμοποίησή τους, τη νομιμότητα των συναλλαγών ή τα δικαιούμενα ποσά.

2. Οι καταστάσεις διαβιβάζονται ηλεκτρονικά στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., προκειμένου οι Υπηρεσίες αυτές να πραγματοποιήσουν τους απαιτούμενους ελέγχους για την εξακρίβωση των πραγματικών περιστατικών.

3.  Οι Δ.Ο.Υ. μετά την διενέργεια του ελέγχου, προβαίνουν σε συμπλήρωση των καταστάσεων με τις διαπιστώσεις τους και τις αποστέλλουν, έστω και τμηματικά στη Γ.Γ.Π.Σ. για την περαιτέρω προώθηση της διαδικασίας πληρωμής των δικαιούχων.

Εντάσεις-επανεξέταση αιτημάτων

1. Σε περίπτωση απόρριψης  της αίτησης του ενδιαφερόμενου ή χορήγησης επιδόματος μικρότερου ποσού από το ζητούμενο, δύναται ο ενδιαφερόμενος να υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση επανεξέτασης στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, στην οποία θα τεκμηριώνει τους λόγους ένστασης.

2. Οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ. μετά τον έλεγχο και σε περίπτωση αποδοχής μέρους ή του συνόλου του αιτήματος, προβαίνουν αυτοδίκαια ή υποδεικνύουν στον ενδιαφερόμενο τις αναγκαίες διορθωτικές ενέργειες και η  Γ.Γ.Π.Σ. επανεκκαθαρίζει την αίτηση.

Κυρώσεις

1.  Στα φυσικά πρόσωπα, που  αναγράφουν ψευδή στοιχεία στην  αίτηση τους, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία  (για υποβολή ψευδούς δηλώσεως κλπ).

2.  Το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό καταλογίζεται σε βάρος του «ανοικείως λαβόντος», και κινούνται διαδικασίες είσπραξης.

του Κωστή Πλάντζου

(newmoney.gr)