βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα \ Ήλιος

Αλλάζω κατοικία, μπορώ να μεταφέρω το ηλιοθερμικό μου σύστημα ή πρέπει να αγοράσω καινούριο;

Όπως υποστηρίζουν άνθρωποι του χώρου, η απεγκατάσταση ενός ηλιοθερμικού συστήματος και η τοποθέτησή του εκ νέου σε ένα νέο χώρο είναι μια διαδικασία εφικτή και απλή. Θα πρέπει ωστόσο να γίνεται πάντα από εξειδικευμένο συνεργείο.