βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα \

ΑΝΑΔΡΑΣΗ: Αυτονομία Εγκαταστάσεων Θέρμανσης

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει έντονη ζήτηση είτε για την πλήρη αυτονόμηση διαμερισμάτων πολυκατοικιών από τα κεντρικά συστήματα θέρμανσης είτε για την εγκατάσταση κεντρικών συστημάτων αυτονομίας μέσω των οποίων θα είναι δυνατή αφενός η αυτόνομη λειτουργία του κάθε διαμερίσματος σε μια κεντρική εγκατάσταση και αφετέρου η χρέωση του στις κοινόχρηστες δαπάνες με βάση την θερμική ενέργεια που έχει πραγματικά καταναλώσει.

Τα βασικά ερωτήματα που μπαίνουν είναι τι λύσεις υπάρχουν και κατά πόσον αυτές είναι αξιόπιστες.

Η κατάλληλη λύση για το εκάστοτε κτήριο εξαρτάται κυρίως από τους εξής παράγοντες :

  • Από την δομή και τον εξοπλισμό της υφιστάμενης εγκατάστασης θέρμανσης της πολυκατοικίας.
  • Από την κατάσταταση στην οπποία βρίσκονται οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις.
  • Από την απαίτηση για πλήρη αυτονόμηση από το κεντρικό σύστημα ή για δυνατότητα αυτόνομης λειτουργίας με την διατήρηση του κεντρικού συστήματος θέρμανσης.

Πλήρης αυτόνομη θέρμανση.

Αν πρόκειται για πλήρη αυτονόμηση του διαμερίσματος από το κεντρικό σύστημα και τροφοδοσία του από άλλη ατομική πηγή θερμότητας θα πρέπει το διαμέρισμα που πρόκειται να αυτονομηθεί είτε να διαθέτει δικό του εσωτερικό δίκτυο διανομής του ζεστού νερού στα θερμαντικά σώματα είτε αν κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει και η τροφοδοσία των θερμαντικών σωμάτων γίνεται μέσω κατακόρυφων στηλών σωληνώσεων, να κατασκευαστεί νέο ατομικό δίκτυο σωληνώσεων διανομής εντός του διαμερίσματος.

Στις περιπτώσεις αυτές το ατομικό δίκτυο σωληνώσεων του διαμερίσματος θα συνδεθεί με μια νέα πηγή θερμότητας που μπορεί να είναι είναι:

  • Ένα σύστημα με αντλία θερμότητας η οποία μπορεί να εγκατασταθεί σε κάποιο μπαλκόνι.
  • Ένα σύστημα με επίτοιχο λέβητα φυσικού αερίου που και αυτός μπορεί να εγκατασταθεί είτε σε μπαλκόνι είτε σε εσωτερικό χώρο του διαμερίσματος και εφόσον φυσικά η περιοχή που βρίσκεται το διαμέρισμα διαθέτει δημόσιο δίκτυο φυσικού αερίου.
  • Ένα σύστημα με υδρόθερμο ενεργειακό τζάκι με ξύλο ή πέλλετ που θα συνδεθεί με τα δίκτυο των θερμαντικών σωμάτων και εφόσον φυσικά υπάρχει υφιαστάμενη καπνοδόχος ή είναι εφικτή η κατασκευή της σε περίπτωση που δεν υπάρχει .
  • Ένα σύστημα με υδρόθερμη μονάδα πέλλετ τύπου σόμπας που θα συνδεθεί με τα δίκτυο των θερμαντικών σωμάτων και εφόσον φυσικά υπάρχει υφιαστάμενη καπνοδόχος ή είναι εφικτή η κατασκευή της σε περίπτωση που δεν υπάρχει.
  • Ένα σύστημα με επίτοιχο λέβητα αερίου που μπορεί να εγκατασταθεί σε μπαλκόνι σε συνδυασμό με εγκατάσταση υγραερίου μέσω συστοιχίας φιαλών και υπό την προϋπόθεση ότι είναι εφικτή η έκδοση της απαραίτητης άδειας από την πολεοδομία.
  • Ένα σύστημα με ατομικό λέβητα πετρελαίου τύπου compact που μπορεί να εγκατασταθεί σε εσωτερικό χώρο του διαμερίσματος υπό την προϋπόθεση ότι υφίστανται κατάλληλοι χώροι για την τοποθέτηση του και την εγκατάσταση μιας μικρής δεξαμενής πετρελαίου καθώς και υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτει υπάρχουσα καπνοδόχο ή είναι εφικτή η κατασκευή της σε περίπτωση που δεν υπάρχει.

Σχετικά θέματα