βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα \ Ενεργειακά Τζάκια

Από τι καθορίζεται η ποιότητα των πέλλετ;

Σε πρώτη φάση είναι σημαντικό τα πέλλετ που προμηθευόμαστε να ακολουθούν τα διεθνή πρότυπα. Τα πλέον συνήθη και διεθνώς παραδεκτά πρότυπα είναι τα: EN 14961 -1 &2, DIN 51731, DIN plus, ONorm M1735 και SS 187 120. Σε περιπτώσεις απόκλισης από τα πρότυπα, υπάρχει σημαντική πιθανότητα να προκύψουν  τεχνικά προβλήματα ή και σημαντικές βλάβες στα συστήματα καύσης pellet, δηλαδή σόμπες ή καυστήρες. Για να μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα, συνοπτικά, μπορούμε να πούμε ότι οι πιο σημαντικές παράμετροι για την ποιότητα των πέλλετ είναι δύο: το ποσοστό στάχτης, το οποίο πρέπει να είναι κάτω από 1% και το ποσοστό υγρασίας, το οποίο πρέπει να είναι κάτω από 10%. Ειδικότερα το θέμα της στάχτης είναι μια κρίσιμη παράμετρος, δεδομένου ότι ύπαρξη υψηλότερου ποσοστού από το ανώτερο επιτρεπόμενο του 1% αφήνει τέτοιο υπόλειμμα το οποίο με τις υψηλές θερμοκρασίες στο θάλαμο καύσης του καυστήρα ή της σόμπας pellet ρευστοποιείται και κατόπιν μετασχηματίζεται σε πέτρωμα, ικανό να εμποδίσει την ομαλή τροφοδοσία με καύσιμο, αλλά και την ίδια την καύση.