βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα \ Θερμαντικά πανελ

Εάν εγκαταστήσω πάνελ υπέρυθρης θέρμανσης θα χρειαστεί κάποιος χρόνος μέχρι να δω αποτελέσματα;

Οι καταναλωτές που προσανατολίζονται στη λύση των υπέρυθρων πάνελ για τη θέρμανσή τους θα πρέπει να γνωρίζουν ότι μετά την αγορά των πάνελ και κατά την πρώτη τους εγκατάσταση, ανάλογα με τις παρούσες κλιματικές συνθήκες, την ποσότητα υγρασίας, τα τετραγωνικά του χώρου και τα δομικά του υλικά, θα χρειαστεί ένας ορισμένος χρόνος για να επιτευχθεί η βέλτιστη απόδοση του κάθε πάνελ. Επομένως, η αποτελεσματικότητα της υπέρυθρης θέρμανσης δεν θα πρέπει να κριθεί αμέσως μετά την εγκατάσταση καθώς ανάλογα με τις παραπάνω μεταβλητές, ενδέχεται να χρειαστούν κάποιες μέρες συνεχούς λειτουργίας των πάνελ μέχρι το κλίμα του χώρου όπου θα εγκατασταθούν να βελτιστοποιηθεί και οι απαιτήσεις ωρών λειτουργίας των πάνελ να είναι ελάχιστες προκειμένου να κρατηθεί σταθερή η θερμοκρασία του χώρου.

 

Δείτε τιμές για πάνελ υπέρυθρων και θερμοπομπούς.