βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα \ Φυσικό αέριο

Ενημέρωση για την τιμή του φυσικού αερίου από την ΕΠΑ Θεσ/νίκης

Η τιμή του φυσικού αερίου για το Μάρτιο 2013 διαμορφώνεται σε 0,807€/m3 (0,072 €/ kWhγια την κατηγορία κατανάλωσης Τ2 – Αυτόνομη / Ανεξάρτητη Θέρμανση και 0,828€/m(0,074 €/ kWhγια την κατηγορία κατανάλωσης Τ3 – Επαγγελματική χρήση/ Κεντρική θέρμανση, όπως ενημερώνει η ΕΠΑ Θεσσαλονίκης.

Στις ανωτέρω τιμές συμπεριλαμβάνεται ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης και ο ΦΠΑ.

Με βάση τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης για την μέση τιμή του πετρελαίου θέρμανσης για τις 2 πρώτες εβδομάδες του Μαρτίου, η εξοικονόμηση που προσφέρει το φυσικό αέριο συγκριτικά με το πετρέλαιο θέρμανσης υπερβαίνει το 36,7% (για Τ2 και Τ3) καθώς η μέση τιμή του πετρελαίου θέρμανσης για τις δύο (2) εβδομάδες του Μαρτίου είναι 1,307€/lt*.

* Η εξοικονόμηση του φυσικού αερίου έχει υπολογιστεί σε m3 και οι τιμές πετρελαίου θέρμανσης είναι σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.