βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα \

«Εξοικονομώ 2021»: Οι αλλαγές στον επίσημο Οδηγό του προγράμματος

Σημαντικές οι αλλαγές που εντοπίζονται στον επίσημο Οδηγό του νέου προγράμματος ενεργειακής αναβάθμισης «Εξοικονομώ 2021» σε σχέση με την προδημοσίευση αυτού που έγινε στις 26 Αυγούστου 2021.

Αλλαγές οι οποίες βασίζονται και στις παρατηρήσεις που έκαναν φορείς κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης πάνω στην προδημοσίευση του «Εξοικονομώ 2021».

Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός στο «Εξοικονομώ 2021»

Μία σημαντική αλλαγή που παρατηρείται στον επίσημο Οδηγό του «Εξοικονομώ 2021» σε σύγκριση με την προδημοσίευση του είναι ότι ο μέγιστος προϋπολογισμός ανά έργο φτάνει τα 200€ ανά τετραγωνικό μέτρο. Παρατηρείται, λοιπόν, μία μικρή αύξηση σε σχέση με τα 180€ ανά τ.μ. που αναφερόταν στην προδημοσίευση.

Παράλληλα, ο ανώτατος προϋπολογισμός παρεμβάσεων για κάθε έργο δε θα μπορεί να ξεπερνά τα 28.000€.

Επίσης, ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει το γινόμενο του 1,0€ επί το σύνολο της εκτιμώμενης ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας (kWh). Πρόκειται ουσιαστικά για το ανηγμένο κόστος εξοικονόμησης ενέργειας που πρέπει να είναι μικρότερο από 1,0€ ανά εξοικονομούμενη kWh. Στην προδημοσίευση του «Εξοικονομώ 2021» το ανηγμένο κόστος ήταν 0,9€.

ποσοστά επιδότησης Εξοικονομώ 2021

Bonus στα κουφώματα αλουμινίου

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές εντοπίζονται στα… «αδικημένα» κουφώματα αλουμινίου τα οποία, βάσει της προδημοσίευσης του Οδηγού, θα έπαιρναν πολύ χαμηλή επιδότηση, κάτι το οποίο είχε επισημάνει η αγορά κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης.

Αυτό όμως αλλάζει στον επίσημο Οδηγό του «Εξοικονομώ 2021».

Τα κουφώματα, λοιπόν, στο νέο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης παίρνουν ένα bonus ύψους 60% στη βαθμολογία της αίτησης, καθώς για τη μοριοδότηση λαμβάνεται υπ’ όψιν μόνο το 40% της αξίας τους.

Αλλαγές στα κριτήρια μοριοδότησης

Τέλος, διαφοροποιήσεις παρατηρούνται και στα κριτήρια μοριοδότησης.

Συγκεκριμένα η βαρύτητα του κάθε κριτηρίου στη συνολική βαθμολογία καθορίζεται ως εξής:

  • Ανηγμένο κόστος εξοικονόμησης ενέργειας 50%
  • Ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα 14%
  • Βαθμοημέρες 7%
  • Μονογονεϊκή οικογένεια 7%
  • ΑμεΑ 7%
  • Πολύτεκνοι 7%
  • Ενεργειακή κλάση 5%
  • Παλαιότητα κατασκευής 3%
Κριτήρια Μοριοδότησης Εξοικονομώ 2021

Σχετικά θέματα