βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα \ Φυσικό αέριο

Επενδύσεις 5,04 εκατ. από την ΕΠΑ Θεσσαλίας το 2016

epa thessaliasΓια τη μέχρι σήμερα πορεία της εταιρείας και τους επενδυτικούς της στόχους για την προσεχή χρονιά, αναφέρθηκε, κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου, η ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ διαμέσου του  Γενικού Διευθυντή  Federico Regola και του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή Λεωνίδα Μπακούρα.

H ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ έχοντας το ρόλο του κινητήριου μοχλού στη διάδοση της τεχνογνωσίας που συνδέεται με τη χρήση του Φυσικού Αερίου στην αστική κατανάλωση, εφαρμόζει με συνέπεια και υπευθυνότητα τις αρχές από τις οποίες διέπεται, λαμβάνοντας υπόψη το ευρύτερο κοινωνικό συμφέρον και τη συμμόρφωση με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Παρά την οικονομική ύφεση που διανύει σήμερα η ελληνική αγορά, έχει σχεδιαστεί και υλοποιείται σύμφωνα με το πολυετές πλάνο μια σειρά δομικών επενδύσεων, γεγονός που αποδεικνύει έμπρακτα την αφοσίωση των μετόχων στη διατήρηση και ενδυνάμωση της εταιρικής τους παρουσίας.

Στο αναφερόμενο πλαίσιο, συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς η ανάπτυξη του δικτύου διανομής εντός του 2015, σε 7 Καλλικρατικούς Δήμους κατασκευάζοντας νέα δίκτυα φυσικού αερίου μήκους άνω των 806 Km, σε υφιστάμενες αλλά και νέες περιοχές όπως ο Δήμος Αλμυρού και ο Δήμος Φαρσάλων, ενώ εξυπηρετούνται πάνω από 235.000 πολίτες στη Θεσσαλία με βαθμό διείσδυσης άνω του 53%.

Έως το τέλος του 2015 θα υπογραφούν  συνολικά πάνω από 4.500 συμβόλαια νέων συνδέσεων με το δίκτυο φυσικού αερίου σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 5,95% σε σύγκριση με το 2014, ενώ οι πωλήσεις αναμένεται να διαμορφωθούν σε 114,50 εκατ. κυβικά αυξημένες κατά 17,48% σε σχέση με το 2014.

Τα κέρδη EBITDA για το έτος 2015 εκτιμώνται σε 18,90 εκατ. ευρώ έναντι 17,59 εκατ. Ευρώ το έτος 2014, σημειώνοντας αύξηση 7,45%, ενώ το μέρισμα του έτους 2015 που αναμένεται να διανεμηθεί προς τους μετόχους το έτος 2016, εκτιμάται συνολικά σε 9,32 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 6,15% σε σύγκριση με το έτος 2014.

Για το έτος 2016 έχει προγραμματιστεί η κατασκευή 22,9 χλμ δικτύου χαμηλής και μέσης πίεσης ενώ οι επενδύσεις σε δίκτυα και εκτός δικτύων αναμένεται να ξεπεράσουν τα 7,44 εκατ.

Παράλληλα γίνεται μια σειρά έργων που βελτιώνουν την υποδομή της εταιρίας σε συστήματα τηλε – ελέγχου και εποπτείας του Δικτύου διανομής (GIS – Scada), ενώ δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάπτυξη των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και των Πληροφοριακών Συστημάτων με στόχο τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών.

Βασικοί άξονες στις δραστηριότητες ανάπτυξης είναι η τήρηση των κανονισμών ασφαλείας και προδιαγραφών κατασκευής και χρήσης του αερίου, τόσο αναφορικά με τα δίκτυα διανομής, όσο και με τον έλεγχο των εσωτερικών εγκαταστάσεων, καθώς και η σταθερή τιμολογιακή πολιτική.

Στο πλαίσιο αυτό η τιμή του φυσικού αερίου στον Οικιακό Τομέα σήμερα, ανέρχεται σε 0,58 €/Nm3 (για τον μήνα Νοέμβριο) στην κατηγορία αυτόνομης – ανεξάρτητης θέρμανσης η οποία αποτελεί το 95% των καταναλωτών, μειωμένη κατά 16% συγκριτικά με το 2014 ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι είναι κατά 32% χαμηλότερη σε σχέση με το πετρέλαιο θέρμανσης, εξασφαλίζοντας στον καταναλωτή σημαντική εξοικονόμηση, τεκμηριώνοντας πόσο συμφέρουσα επιλογή είναι η χρήση του φυσικού αερίου.

Παράλληλα στο βιομηχανικό τομέα η μείωση  της τιμής του φυσικού αερίου για το μήνα Νοέμβριο είναι της τάξεως του 23% σε σχέση με το Νοέμβριο του 2014

Επίσης, εκτιμάται ότι οι τιμές φυσικού αερίου, οι οποίες συναρτώνται με τις διεθνείς τιμές των πετρελαιοειδών και την ισοτιμία €/$, θα παρουσιάσουν επιπλέον μείωση η οποία αναμένεται τον Ιανουάριο του 2016, να αγγίξει το 7% σε σύγκριση με τις τιμές φυσικού αερίου του έτους 2015.

Σε ότι αφορά τη Δράση «Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες», η οποία υλοποιείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αξίζει να αναφερθεί ότι  αφορά έναν προϋπολογισμό ύψους 3 εκατ. € για την Περιφέρεια Θεσσαλίας ενώ έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εγκρίσεων για 2.654 ωφελούμενους από την ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ και έχει εκταμιευθεί η πρώτη δόση των 1.200 χιλ. €, ποσό το οποίο έχει καταβληθεί σε 1.073 ωφελούμενους της Δράσης.

Το προσεχές διάστημα σταδιακά, αναμένεται να εκταμιευθεί το ποσό του 1.800 χιλ € για τους υπόλοιπους 1.581 ωφελούμενους, ενώ η ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ έχει ήδη υποβάλει σχετικό αίτημα για την καταβολή της επόμενης δόσης δημόσιας χρηματοδότησης υπέρ των ωφελούμενων.

Όλα αυτά τα χρόνια η ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ υπήρξε απόλυτα προσηλωμένη στους στόχους της και τις ανάγκες της αγοράς φροντίζοντας πάντα να βελτιώνει τις παρεχόμενες υπηρεσίες της αλλά και τις υφιστάμενες υποδομές της. Γνώμονας της ο  σεβασμός στην Άδεια, στη σύμβαση πώλησης με τη ΔΕΠΑ, στους Γενικούς Όρους Συναλλαγών και τις αποφάσεις της ΡΑΕ και της Πολιτείας η ασφάλεια των δικτύων της και γενικά η καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της.

Με τον Νόμο 4336/2015, τροποποιείται το  μέχρι πρότινος ισχύον καθεστώς στην αγορά Φυσικού Αερίου  μιας και από την 01/01/2016 θα πραγματοποιηθεί ο λογιστικός διαχωρισμός των δραστηριοτήτων διανομής και προμήθειας αερίου ενώ από τις 01/01/2017 θα υπάρξει νομικός και λειτουργικός διαχωρισμός.

Η ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ θα παραμείνει πιστή στους στόχους και τις αξίες που όλα αυτά τα χρόνια έχει υπηρετήσει και διατηρήσει σε υψηλά επίπεδα, πιστεύοντας στη διαμόρφωση ενός αμοιβαία αποδεκτού νομικού και κανονιστικού πλαισίου προκειμένου να συνεχιστεί η ανοδική της πορεία.