βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα \ Αντλίες θερμότητας

Επιδότηση αντλιών θερμότητας μέσω του “Εξοικονομώ κατ’οίκον”

Οι αντλίες θερμότητας αποτελούν την πιο οικονομική μορφή θέρμανσης από άποψη κατανάλωσης, ωστόσο το υψηλό κόστος απόκτησής τους συχνά αποτελεί εμπόδιο στο να προχωρήσει κάποιος καταναλωτής στην εγκατάστασή τους.

Μέσω του προγράμματος «Εξοικονομώ κατ’ οίκον», όμως, δίνεται η δυνατότητα επιδότησης της απόκτησης ενός συστήματος αντλίας θερμότητας, μειώνοντας σημαντικά το αρχικό κόστος.

Αυτό που θα πρέπει να σημειωθεί είναι ότι προκειμένου να μπορέσει κάποιος να λάβει τη χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος θα πρέπει να πληρούνται δύο βασικές προϋποθέσεις: Πρώτον, οι ενδιαφερόμενοι να πληρούν τις γενικές προϋποθέσεις ένταξης στο σύστημα και, δεύτερον, η αντλία θερμότητας την οποία κάποιος θέλει να εγκαταστήσει να περιλαμβάνει σε αυτές που επιδοτούνται από το πρόγραμμα.

Ως προς το πρώτο σκέλος, δηλαδή για τα γενικά κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα, μπορείτε να λάβετε αναλυτικές πληροφορίες εδώ: http://exoikonomisi.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=698

Στο παραπάνω link θα δείτε επίσης τον τρόπο λήψης της χρηματοδότησης και όλες τις σχετικές με το πρόγραμμα λεπτομέρειες.

Αναφορικά με το δεύτερο σκέλος, το υπουργείο έχει δημιουργήσει το Μητρώο Επιλέξιμων Αντλιών Θερμότητας, στο οποίο τηρούνται τα είδη και τα στοιχεία των αντλιών που θεωρούνται επιλέξιμες για το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ΄ Οίκον».

Σε γενικές γραμμές, επιλέξιμες τεχνολογίες αντλιών θερμότητας για ένταξη στο πρόγραμμα, σύμφωνα με το ΥΠΕΚΑ είναι οι εξής:

* Κλειστά Συστήματα Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας – Μείγμα αντιψυκτικού υγρού και νερού / νερού (Brine/Water)
* Συστήματα Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας νερού / νερού (water/water)

* Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας άμεσης εκτόνωσης DX (Direct exchange
ground coupled to water)

* Αντλίες Θερμότητας αέρα / νερού (air/water) που έχουν βαθμό απόδοσης 3,10 και 2,6 στην περίπτωση ηλεκτροκίνησης και 1,36 και 1,14 στην περίπτωση της αεριοκίνητης αντλίας.

Αναλυτικά, μπορείτε να δείτε εδώ το μητρώο επιλέξιμων αντλιών θερμότητας που ισχύει αυτή τη στιγμή: http://exoikonomisi.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=doV7M7DEpN4%3d&tabid=629&language=el-GR

Δείτε τιμές για αντλίες θερμότητας.