βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα \

Ηλεκτρικοί λέβητες: Σύγχρονη και εύκολη κεντρική θέρμανση

Οι ηλεκτρικοί λέβητες είναι συσκευές οι οποίες λειτουργούν με ηλεκτρικό ρεύμα και η λειτουργία τους βασίζεται στον παραδοσιακό τρόπο θέρμανσης του νερού των θερμαντικών σωμάτων (καλοριφέρ, ενδοδαπέδια θέρμανση, fan coil).

Η μονάδα του λέβητα, η οποία έχει διαστάσεις περίπου όσο ένα ντουλάπι κουζίνας, συνήθως τοποθετείται στο εσωτερικό του σπιτιού, έτσι ώστε να επιτυγχάνονται μηδενικές απώλειες και παράλληλα να υπάρχει καλύτερος έλεγχος του μηχανήματος.

Ενδεικτικά, μπορούμε να αναφέρουμε ότι για ένα διαμέρισμα με εμβαδό 50 – 100 τετραγωνικά, απαιτείται λέβητας ονομαστικής ισχύος 8 KW ενώ για κατοικίες με εμβαδό έως και 180 τ.μ η απαιτούμενη ισχύς φτάνει τα 14 KW. Ωστόσο, στην περίπτωση της ενδοδαπέδιας θέρμανσης, όπου η απαιτούμενη θερμοκρασία του νερού είναι χαμηλότερη, η απαιτούμενη ισχύς πέφτει ακόμη και στο μισό.

Όσον αφορά τη λειτουργία τους, οι ηλεκτρικοί λέβητες είναι ολοκληρωμένες μονάδες που περιλαμβάνουν τρία ηλεκτρικά στοιχεία, γενικό διακόπτη, κυκλοφορητή, θερμοστάτη ασφαλείας, ηλεκτρονικό έλεγχο, πίνακα λειτουργιών, μανόμετρο, θερμόμετρο και κλειστό δοχείο διαστολής, ενώ ο συντελεστής απόδοσής τους φτάνει το 99%. Δηλαδή, μετατρέπουν την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνουν σε θερμική χωρίς σχεδόν καθόλου απώλειες.

Εγκατάσταση και κόστος 

Προϋπόθεση για την εγκατάσταση και λειτουργία του συστήματος για ένα μονοσωλήνιο σύστημα η σύνδεση του λέβητα με τον κεντρικό πίνακα της θέρμανσης της ιδιοκτησίας, ενώ για το δισωλήνιο σύστημα απαιτείται πιο μεγάλη επέμβαση, κοπή από τις στήλες του παλιού δισωλήνιου συστήματος και σχηματισμός οδεύσεων προς ένα κεντρικό σημείο από όλα τα σώματα.

Όσον αφορά το κόστος, η τιμή αγοράς ενός ηλεκτρικού λέβητα ξεκινά από τα 700 ευρώ (στην περίπτωση μονοφασικής συσκευής μικρής ισχύος) και μπορεί να φτάσει έως και τα 2.000 ευρώ (τριφασικός λέβητας μεγάλης ισχύος για κάλυψη μεγαλύτερων κατοικιών). Στο κόστος θα πρέπει να συνυπολογιστούν και τα έξοδα για τις παρεμβάσεις που περιγράφηκαν παραπάνω και οι οποίες απατούνται για την εγκατάσταση του λέβητα, τα οποία μπορεί να φτάσουν τα 1.500 ευρώ περίπου.

Αυτό που θα πρέπει να σημειωθεί επίσης όσον αφορά την εγκατάστασή τους είναι ότι ηλεκτρικοί λέβητες ισχύος έως 10 KW μπορούν να λειτουργήσουν και με μονοφασική και με τριφασική παροχή. Μοντέλα μεγαλύτερης ισχύος, ωστόσο, τα οποία απαιτούνται για μεγάλες ανάγκες θέρμανσης, απαιτούν τριφασική παροχή.

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να τονίσουμε ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή όταν εταιρίες εμπορίας ηλεκτρικών λεβήτων «υπόσχονται» αποδόσεις της τάξης του 150%, καθώς κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό και τέτοιου τύπου πληροφορίες είναι παραπλανητικές.


Σχετικά θέματα