βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα \ Αντλίες θερμότητας

Ημερίδα ΚΑΠΕ για τις γεωθερμικές αντλίες θερμότητας

kape_squareΤο Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) διοργανώνει στο Βουλευτικό του Ναυπλίου, την Τετάρτη 18 Ιουνίου 2014 στις 10:00 π.μ., ημερίδα με θέμα: «ΑΒΑΘΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ (ΓΑΘ)».

Η ημερίδα πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου REGEOCITIES του προγράμματος Intelligent Energy Europe και επικεντρώνεται στην επίτευξη των στόχων του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις ΑΠΕ για το 2020 μέσω της διάδοσης των συστημάτων γεωθερμίας και ΓΑΘ επιδιώκοντας την αναγνώριση και την άρση των μη – τεχνικών, διοικητικών και κανονιστικών εμποδίων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα παρουσιασθούν και θα συζητηθούν τα παρακάτω επιμέρους θέματα:

• Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας και ευρωπαϊκά έργα του ΚΑΠΕ στον τομέα της γεωθερμίας
• Παρουσίαση του έργου REGEOCITIES – Σύνδεση με τους στόχους του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις ΑΠΕ το 2020
• Παροχή θερμικής ενέργειας στα κτίρια / Συστήματα ΓΑΘ σε ευρωπαϊκό & τοπικό επίπεδο / Το δυναμικό των ΓΑΘ
• Συστήματα Αντλιών Θερμότητας Αβαθούς Γεωθερμίας – Εναλλαγή Θερμότητας με το Έδαφος
• Ενσωμάτωση συστημάτων ΓΑΘ στα κτίρια – Παραδείγματα καλής εφαρμογής ΓΑΘ
• Ανασκόπηση της εθνικής νομοθεσίας για την αβαθή γεωθερμία – Παραδείγματα της αντίστοιχης νομοθεσίας σε ευρωπαϊκές χώρες
• Διαθέσιμες πρακτικές πλαισίου εφαρμογής – Κοινή ευρωπαϊκή μέθοδο καταγραφής εγκαταστάσεων αβαθούς γεωθερμίας.

Στο τέλος της ημερίδας θα λάβει χώρα στρογγυλό τραπέζι με ερωτήσεις και συμπεράσματα επί των αποτελεσμάτων της ημερίδας.

Η εκδήλωση απευθύνεται, κυρίως, σε εκπροσώπους Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, διοικητικούς υπαλλήλους εμπλεκόμενους σε προγράμματα και αδειοδότηση τεχνικών έργων, τεχνικό προσωπικό Δήμων και Περιφερειών (μηχανικούς, γεωλόγους και λοιπούς υπαλλήλους ειδικούς σε θέματα τεχνολογίας και αξιολόγησης προτάσεων ιδιωτικών έργων ΑΠΕ).

Η είσοδος στην εκδήλωση θα είναι ελεύθερη, ενώ θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας μέχρι τη συμπλήρωση του μέγιστου αριθμού ατόμων, τονίζει το ΚΑΠΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφή, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο ΚΑΠΕ: τηλ. 210 6607416, φαξ: 210 6603301, e-mail: ntheod@cres.gr και τηλ.: 210 6607424, φαξ: 210 6603301, e-mail: agoumas@cres.gr