βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα \ Ήλιος

Θέρμανση με ηλιοθερμικά συστήματα:Χρήσιμες πληροφορίες και τι να προσέξετε

iliothermiko1Η διαρκής αύξηση της τιμής των καυσίμων οδηγεί στην αναζήτηση εναλλακτικών τρόπων θέρμανσης με σκοπό τη μείωση του κόστους της. Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες εναλλακτικές λύσεις για τη χώρα μας είναι η ηλιοθερμία. Με μία μέση ετήσια ηλιοφάνεια μεταξύ 2250 και 3000 ωρών ανά έτος ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή η ηλιοθερμία μπορεί να καλύψει ένα μεγάλο μέρος των ενεργειακών αναγκών για τη θέρμανση των κτιρίων και την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. Προϋπόθεση είναι η εγκατάσταση αξιόπιστων και ποιοτικών ηλιοθερμικών συστημάτων, τα οποία θα έχουν μελετηθεί και σχεδιαστεί σωστά, ώστε να επιτυγχάνεται το αναμενόμενο ποσοστό εξοικονόμησης. Σε κάθε περίπτωση η ηλιοθερμία δεν μπορεί να αποτελέσει το αποκλειστικό σύστημα θέρμανσης παρά μόνο να λειτουργήσει συμπληρωματικά ως προς ένα υπάρχον σύστημα όπως π.χ. ένας λέβητας πετρελαίου ή αερίου ή μια αντλία θερμότητας.

Ένα ηλιοθερμικό σύστημα αποτελείται κατά βάση από τους ηλιακούς συλλέκτες, ένα ή περισσότερα θερμοδοχεία και τα επιμέρους συστήματα, όπως ο ηλιακός σταθμός με τον κυκλοφορητή και τον ελεγκτή του και ενδεχομένως το σταθμό παραγωγής ζεστού νερού χρήσης.

Οι συλλέκτες, οι όποιοι πρέπει να είναι υψηλής απόδοσης, μπορεί να είναι είτε επίπεδοι με επιλεκτική βαφή της επιφάνειας του συλλέκτη π.χ. Vaillant VFK 145V ή για μεγαλύτερη απόδοση κατά τους χειμερινούς μήνες να αποτελούνται από σωλήνες κενού όπου η επιφάνεια του συλλέκτη βρίσκεται για λόγους μόνωσης υπό κενό π.χ. Vaillant VTK 1140. Όλοι οι συλλέκτες της Vaillant είναι κατάλληλοι για τοποθέτηση σε δώμα, στέγη ή και για ενσωμάτωση στη στέγη. Παράλληλα η εταιρία διαθέτει όλα τα απαραίτητα υλικά για την στήριξη των συλλεκτών και για την μεταξύ τους υδραυλική σύνδεση με εύκολο και ασφαλή τρόπο. Πέρα από την υψηλή απόδοσή τους οι συλλέκτες πρέπει να διακρίνονται για την ποιότητα τους και την αντοχή τους σε εξωτερικές συνθήκες, ιδιότητες που χαρακτηρίζουν τους συλλέκτες της Vaillant.

tamieytiras_diastromatosis

Το θερμοδοχείο είναι ο χώρος στον οποίο αποθηκεύεται η θερμική ενέργεια ώστε να είναι διαθέσιμη ανεξάρτητα από τις ώρες ακτινοβολίας.  Ειδικά τα δοχεία διαστρωμάτωσης (βλ. εικόνα αριστερά), όπως το allSTOR VPS της Vaillant, εξασφαλίζουν τη μέγιστη απόδοση του ηλιοθερμικού πεδίου και την βέλτιστη λειτουργία όλου του συστήματος (συλλέκτες, λέβητας, ξυλολέβητας, αντλία θερμότητας, διανομή θερμότητας).  Η χωρητικότητα τους ανάλογα με το μοντέλο είναι έως 2.000 lit χωρίς εσωτερικούς εναλλάκτες ή πρόσθετα εσωτερικά δοχεία για το ζεστό νερό χρήσης. Το ζεστό νερό χρήσης παγεται άμεσα στο σταθμό παραγωγής ζ.ν.χ. VPM W όταν υπάρχει ζήτηση, μέσω εξωτερικού εναλλάκτη και τους αντίστοιχους κυκλοφορητές περιορίζοντας έτσι στο ελάχιστο τα προβλήματα που προκύπτουν από την αποθήκευση νερού χρήσης (π.χ. λεγιονέλα,αργή παραγωγή, καταστροφή δοχείων από άλατα, κ.α.)  Αντίστοιχα η θερμική φόρτιση του θερμοδοχείου allSTOR από τους ηλιακούς συλλέκτες γίνεται μέσω του ηλιακού σταθμού φόρτισης π.χ. VPM 60 S – ενός συστήματος εξωτερικού εναλλάκτη που μαζί με τους inverter κυκλοφορητές του ηλιακού συστήματος, το δοχείο διαστολής και τις διατάξεις ασφαλείας αποτελούν ένα ολοκληρωμένο υποσύστημα. Επιπλέον για να είναι ολοκληρωμένη η εγκατάσταση  πρέπει να συμπληρώνεται και με ένα σύστημα θέρμανσης ,το οποίο θα καλύπτει τις ανάγκες σε θερμότητα όταν η αποθηκευμένη ενέργεια του θερμοδοχείου δεν επαρκεί. Ιδανικό σύστημα θέρμανσης για την ηλιακή υποβοήθηση θεωρούνται οι λέβητες συμπυκνώσεως αερίου ecoTEC ή οι λέβητες συμπυκνώσεως πετρελαίου icoVIT που χαρακτηρίζονται από πολύ υψηλούς βαθμούς απόδοσης και χαμηλές θερμοκρασίες λειτουργίας. Επίσης με την χρήση αντλιών θερμότητας π.χ. της Vaillant  ή της ΝΙΒΕ το σύστημα μπορεί συνολικά να έχει ελάχιστα κόστη θέρμανσης.

Τέλος, βασικό μέρος της εγκατάστασης αποτελεί το σύστημα αυτοματισμού και ελέγχου (βλ. εικόνα αριστερά) όπως π.χ. το  auroMATIC 620/3  με το οποίο ρυθμίζονται και ελέγχονται όλοι οι παράμετροι του ηλιοθερμικού συστήματος αλλά και του συστήματος  θέρμανσης με μία ή περισσότερες ζώνες αυτονομίας εξασφαλίζοντας έτσι τη βέλτιστη και οικονομικότερη λειτουργία του.

elegtis_iliothermias

Το ποσοστό κάλυψης που θα πετύχουμε με ένα ηλιοθερμικό σύστημα αποτελεί τη χρυσή τομή μεταξύ του μεγέθους της εγκατάστασης άρα και του αρχικού κόστους και της συνολικού βαθμού απόδοσης που θα επιτευχθεί. Μία πολύ μεγάλη και αντίστοιχα ακριβή εγκατάσταση με την οποία θα καλύπτεται μεγαλύτερο μέρος των αναγκών μας το χειμώνα θα έχει πολύ χαμηλό βαθμό απόδοσης, αφού η ενέργεια, η οποία θα συλλέγεται την άνοιξη, το καλοκαίρι και το φθινόπωρο δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Αντίθετα ένα πολύ μικρό σύστημα, του οποίου η ενέργεια θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθ’ όλο  το έτος π.χ. για την παραγωγή του ζεστού νερού χρήσης δεν θα μπορέσει να καλύψει παρά ένα ελάχιστο ποσοστό των αναγκών της θέρμανσης μη λύνοντας έτσι το πρόβλημα μας. Βλέπουμε λοιπόν ότι η επιλογή και διαστασιολόγηση ενός ηλιοθερμικού συστήματος δεν είναι απλή υπόθεση και πρέπει να γίνεται με προσοχή, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα δεδομένα όπως: οι πραγματικές απώλειες του κτιρίου, η δυνατότητα εγκατάστασης και ο προσανατολισμός των συλλεκτών, οι κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής όπου θα γίνει η εγκατάσταση, τα τεχνικά  χαρακτηριστικά των συλλεκτών και του επιμέρους εξοπλισμού και πολλοί άλλοι παράγοντες. Με την βοήθεια υπολογιστικών προγραμμάτων μπορεί να γίνει η επιλογή ενός ηλιοθερμικού συστήματος  και η προσομοίωση της λειτουργίας του σε σχέση με τα δεδομένα του κτιρίου μας άλλα και της περιοχής στην οποία βρίσκεται. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται ακρίβεια στον υπολογισμό και αξιοπιστία ως προς το αναμενόμενο αποτέλεσμα και τον υπολογισμό της απόσβεσης της δαπάνης του ιδιοκτήτη του συστήματος.

Τα ηλιοθερμικά συστήματα πέραν της εξοικονόμησης που επιτυγχάνουν, βελτιώνουν και τη γενικότερη ενεργειακή κατάταξη των κτιρίων στις αξιολογήσεις σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ). Δημιουργείται έτσι ένα επιπλέον κίνητρο για τους ιδιώτες που θέλουν να επενδύσουν στην ηλιοθερμία.

Μητσάκης Ευάγγελος

Μηχ/γος Μηχ/κός

Υπεύθυνος πωλήσεων ΘΕΡΜΟΓΚΑΖ Α.Ε.

www.thermogas.gr
www.thermogea.gr