βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα \ Εξοικονόμηση ενέργειας

Θερμομόνωση κτιρίων: Ελαχιστοποιούνται οι απώλειες, μειώνονται οι ανάγκες θέρμανσης

Εξασφάλιση ιδανικής θερμοκρασίας χειμώνα – καλοκαίρι και κατά συνέπεια μικρότερες ανάγκες σε θέρμανση και ψύξη αντίστοιχα είναι ένα μόνο από τα οφέλη που προσφέρει η θερμομόνωση κτιρίων, δηλαδή η μόνωση από τη ζέστη ή το κρύο.

Η μόνωση αυτή επιτυγχάνεται με την εφαρμογή ειδικών υλικών, στις εξωτερικές όψεις του κτηρίου που έχουν τη δυνατότητα να καθυστερούν σημαντικά την απώλεια θερμότητας από το κτήριο (το χειμώνα για παράδειγμα) ή την είσοδό της μέσα στο κτήριο (το καλοκαίρι).

Πώς λειτουργεί ή θερμομόνωση

Η λειτουργία της θερμομόνωσης είναι παρόμοια με αυτή του θερμός. Όπως δηλαδή το θερμός καταφέρνει και κρατά δροσερό ή ζεστό το περιεχόμενό του για μεγάλο διάστημα, ακριβώς το ίδιο κάνει και η θερμομόνωση στα κτήρια. Με τον τρόπο αυτό μειώνει τις ενεργειακές απώλειες του κτηρίου, όπως συνηθίζεται να λέγεται. Δηλαδή εξοικονομεί ενέργεια. Έτσι το καλοκαίρι κρατά δροσερό το κτήριο ενώ το χειμώνα το διατηρεί ζεστό.

Παράλληλα με την εξοικονόμηση, μέσω της θερμομόνωσης επιτυγχάνεται αύξηση του χρόνου ζωής του κτιρίου. Ένα καλά θερμομονωμένο κτήριο σημαίνει ότι έχει και μεγαλύτερη διάρκεια στο χρόνο αφού ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες γήρανσής του είναι η καταπόνησή του από τις καιρικές συνθήκες. Ένα καλά μονωμένο κτήριο λοιπόν θα ζήσει και πολλά χρόνια.

Η διαδικασία

Το πρώτο βήμα για τη θερμομόνωση είναι η κατάρτιση ενεργειακής μελέτης του κτηρίου από κάποιον μηχανικό.

Στη συνέχεια, σημαντικό ρόλο παίζει η επιλογή των θερμομονωτικών υλικών που θα χρησιμοποιηθούν ώστε να καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες του κτηρίου και να μην γίνονται υπερβάσεις στα όρια περατότητας.

Η επιλογή των υλικών εξαρτάται από το είδος της θερμομόνωσης που θα κριθεί ως η πλέον κατάλληλη για το εκάστοτε κτήριο.

Έτσι, υπάρχουν δύο ειδών τρόποι θερμομόνωσης: Η μόνωση στον πυρήνα και η εξωτερική θερμομόνωση. Η βέλτιστη λύση κατά περίπτωση θα πρέπει να είναι αυτή στην οποία δεν θα υπάρχει ασυνέχεια υλικών με αποτέλεσμα να χάνεται θερμότητα.

Μέχρι σήμερα η συνήθης τακτική ήταν η μόνωση στον πυρήνα (δικέλιφη) καθώς χαρακτηρίζεται από ευκολία στην τοποθέτηση και γρήγορη ολοκλήρωση των διαδικασιών με αποτέλεσμα την μεγαλύτερη εξοικονόμηση χρημάτων σε αντίθεση με την εξωτερική θερμομόνωση η οποία απαιτεί περισσότερο χρόνο. Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί ωστόσο, η διαφορά χρημάτων ανάμεσα στα δύο είδη θερμομόνωσης δεν είναι μεγάλη.

Πόσο κοστίζει η θερμομόνωση;

Το κόστος για τη θερμομόνωση ενός κτηρίου εξαρτάται από διάφορους παράγοντες και ποικίλει ανάλογα με τα τετραγωνικά, τη γεωγραφική περιοχή της Ελλάδας, την εποχή κ.α.

Ενδεικτικά, το κόστος κατασκευής μιας δικέλυφης κυμαίνεται περίπου στα 60ευρώ/m2 μαζί με το εργατικό κόστος. Αντίστοιχα το κόστος κατασκευής μιας τοιχοποιίας με εξωτερική θερμομόνωση κυμαίνεται περίπου στα ίδια 60-65ευρώ/m2. Οι τιμές έχουν υπολογιστεί με ένα πάχος θερμομονωτικού υλικού πάχους 50mm που είναι το ελάχιστο για όλες τις περιοχές της Ελλάδας.

Μελέτες δείχνουν πως ισχυρή αναδρομική θερμομόνωση της τοιχοποιίας και του δώματος μπορεί να επιφέρει μείωση των ενεργειακών φορτίων κατά 60% καθώς και μείωση της κατανάλωσης περίπου στα 30€/m2 το έτος. Η περίοδος αποπληρωμής μιας τέτοιας επένδυσης υπολογίζεται σε περίπου 5 έτη.

Οι ειδικοί του χώρου πάντως εφιστούν την προσοχή των καταναλωτών και τους προτρέπουν να μην αρκούνται στις διαβεβαιώσεις των ιδιοκτητών ή πωλητών πως κάποιο κτήριο έχει θερμομόνωση. Κι αυτό επειδή για να είναι πράγματι αποτελεσματική μία θερμομόνωση πρέπει να έχει γίνει σωστή επιλογή των υλικών, να διασφαλίζεται ότι πληρούν τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές, έχουν τοποθετηθεί σωστά, κ.ο.κ.