βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα \ Φυσικό αέριο

Μείωση 6% στην κατανάλωση αερίου το 2013

aerio_14_1Στα 1.553,48 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε ο κύκλος εργασιών (πωλήσεις) του ομίλου της ΔΕΠΑ έναντι 1.881,5 εκατ. το 2012, με το μικτό κέρδος να ανέρχεται στα 179,7 εκατ. αντί 269,76 εκατ. το 2012.

Ωστόσο, η κερδοφορία του ομίλου διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα και μετά από φόρους διαμορφώθηκε σε 146,7 εκατ., έναντι 133,4 εκατ. ευρώ το 2012, ενισχυμένη μεταξύ άλλων με έσοδα που προήλθαν από πιστωτικούς τόκους και τα μειωμένα χρηματοδοτικά έξοδα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΔΕΠΑ, οι πωλήσεις φυσικού αερίου στην Ελλάδα το 2013 ήταν μειωμένες κατά 6%, φτάνοντας τα 3,6 δισ. κυβικά μέτρα. Η μεταβολή των πωλήσεων του 2013 ανά κύριο τομέα, διαμορφώθηκε ως εξής: Ηλεκτροπαραγωγή -2%, βιομηχανία -1,6%, Εταιρείες Παροχής Αερίου -14%, συμπαραγωγή -26% και -2% στην κατηγορία εμπορικοί καταναλωτές.

Αναλυτικότερα στις τρεις ΕΠΑ, οι μειώσεις διαμορφώθηκαν σε -13% για την ΕΠΑ Αττικής, -18% για την ΕΠΑ Θεσσαλίας και -14% για την ΕΠΑ Θεσσαλονίκης.

Σημαντική εξέλιξη για τη ΔΕΠΑ, το 2013, ήταν η μείωση κατά 300 εκατομμύρια των απαιτήσεών της από πελάτες κυρίως ηλεκτροπαραγωγούς, οι οποίοι με τη σειρά τους έμεναν απλήρωτοι από το Λειτουργό της Αγοράς για την ενέργεια που παρείχαν στο σύστημα. Έτσι την 31 Δεκεμβρίου οι συνολικές απαιτήσεις της ΔΕΠΑ από πελάτες ανέρχονταν σε 535,1 εκατομμύρια, έναντι 834,7 εκατομμύρια το 2012.