βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα \ Ενεργειακά Τζάκια

Οδηγός για την αγορά καυσόξυλων

Με την Αγορανομική Διάταξη 4/2012 (ΦΕΚ 3313/Β/12.12.12) η λιανική πώληση καυσόξυλων γίνεται κατ’ όγκο, έτσι ώστε ο καταναλωτής να πληρώνει για μία συγκεκριμένη ποσότητα καυσόξυλων, ανεξάρτητα από την περιεχόμενη υγρασία.

Έως τώρα η λιανική πώληση των καυσόξυλων γινόταν κατά βάρος, δηλαδή σε κιλά. Αυτός ο τρόπος πώλησης δεν θεωρείται ο πλέον αξιόπιστος και αντικειμενικός, δεδομένου του ότι το ξύλο δεν βρίσκεται συνήθως σε ξηρή κατάσταση, αλλά περιέχει υγρασία που κυμαίνεται από 60% έως 15% ανάλογα με τη διάρκεια ξήρανσής του στον αέρα και τις συνθήκες αποθήκευσής του.

Η λιανική τους πώληση θα γίνεται πλέον με μονάδα μέτρησης, ανάλογα με τον τρόπο που παρουσιάζονται στον καταναλωτή, το χωρικό κυβικό μέτρο στοιβαχτού (χωρικό m3 ή χ.κ.μ,, στοιβαχτού) για τα τακτικά στοιβαγμένα καυσόξυλα, ή το χωρικό κυβικό μέτρο χύδην (χωρικό m3 ή χ.κ.μ., χύδην) για τα καυσόξυλα που δεν είναι στοιβαγμένα.

Για την ομαλή μετάβαση από τον υφιστάμενο τρόπο λιανικής πώλησης στο νέο και προς ενημέρωση τόσο του καταναλωτικού κοινού, όσο και των λιανοπωλητών, πήραμε την πρωτοβουλία και ζητήσαμε από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) τη σύνταξη ενός Οδηγού για τη διακίνηση των καυσόξυλων. Ο Οδηγός αυτός περιέχει χρήσιμες πληροφορίες για τις νέες μονάδες μέτρησης, τους προτεινόμενους τρόπους για τη διάθεση, τη σημασία της υγρασίας στο καυσόξυλο, καθώς και συμβουλές για την αποθήκευση.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει περιεχόμενος Πίνακας αντιστοίχησης βάρους-όγκου για διάφορα είδη ξύλου και για διάφορες τιμές περιεχόμενης υγρασίας. Με χρήση του Πίνακα αυτού, ο καταναλωτής μπορεί να έχει μία κατά προσέγγιση εκτίμηση του βάρους στο οποίο αντιστοιχούν τα χωρικά κυβικά μέτρα ξύλου που αγοράζει, είτε χύδην είτε στοιβαγμένα, για συγκεκριμένη τιμή υγρασίας.

Σύμφωνα με τον οδηγό, ξύλα που χρησιμοποιούνται σε ανοιχτές εστίες και τζάκια δεν πρέπει να έχουν ποσοστό υγρασίας πάνω από 20%, καθώς εάν έχουν μεγαλύτερο ποσοστό υγρασίας, απελευθερώνουν, βάσει της διεθνούς εμπειρίας, ανεπιθύμητα αιωρούμενα σωματίδια στην ατμόσφαιρα.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι η καύση ξυλείας στις ανοικτές εστίες είναι τελείως αντιοικονομική και μη αποδοτική καθώς το 80% με 85% της θερμότητας διαφεύγει στην καπνοδόχο.

Δείτε αναλυτικά, τον Οδηγό εδώ