βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα \

Οκτώ οικιακά και επαγγελματικά προγράμματα λανσάρει η ΔΕΗ στη λιανική του φυσικού αερίου

Ξεκίνησε και επισήμως η δραστηριότητα της ΔΕΗ στη λιανική αγορά φυσικού αερίου, καθώς η επιχείρηση ενημερώνει τους καταναλωτές μέσω ξεχωριστής της ιστοσελίδας για τα οκτώ οικιακά και επαγγελματικά προγράμματα που προσφέρει.

Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν πληροφορίες για τα καταστήματα της ΔΕΗ και τη διαδικασία σύναψης συμβολαίου, καθώς και πληροφορίες για τους τρόπους πληρωμής.
Αναλυτικότερα, τα προγράμματα που προσφέρει η ΔΕΗ είναι τα εξής:


Πρόγραμμα «Αυτόνομο ΑΠΛΟ»
Το βασικό πρόγραµµα της ∆ΕΗ για οικιακούς πελάτες σε όλη την Ελλάδα µε αυτόνοµη θέρµανση ή αυτόνοµες οικιακές παροχές χρήσης ζεστού νερού και κουζίνας, µε 12µηνη διάρκεια παραµονής στο πρόγραµµα.
Ανταγωνιστικές χρεώσεις :
Χρέωση Ενέργειας: [Οριστική Μοναδιαία Τιμή εκκίνησης της Τριμηνιαίας Δημοπρασίας ΔΕΠΑ(1) που αφορά την περίοδο κατανάλωσης σε $/kWh ] / [«Ισοτιμία Αναφοράς Δολαρίου ΗΠΑ – Ευρώ(2)», όπως αυτή ανακοινώνεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την 10η ημερολογιακή ημέρα του επόμενου μήνα από το μήνα κατανάλωσης ή την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, εφόσον η πρώτη είναι αργία] 
+ [0,00950 €/kWh]
Πάγιο: 8,0 € / μήνα


Πρόγραμμα «Κοινόχρηστο ΑΠΛΟ»
Tο βασικό πρόγραµµα της ∆ΕΗ για οικιακούς πελάτες φυσικού αερίου σε όλη την Ελλάδα µε κεντρική θέρµανση, µε 12µηνη διάρκεια παραµονής στο πρόγραµµα.
Ανταγωνιστικές χρεώσεις :
Χρέωση Ενέργειας: [Οριστική Μοναδιαία Τιμή εκκίνησης της Τριμηνιαίας Δημοπρασίας ΔΕΠΑ(1) που αφορά την περίοδο κατανάλωσης σε $/kWh ] / [«Ισοτιμία Αναφοράς Δολαρίου ΗΠΑ – Ευρώ(2)», όπως αυτή ανακοινώνεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την 10η ημερολογιακή ημέρα του επόμενου μήνα από το μήνα κατανάλωσης ή την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, εφόσον η πρώτη είναι αργία] 
+ [0,01100 € / kWh]
Πάγιο: 4,0 € / μήνα


Πρόγραμμα «Επαγγελματικό ΑΠΛΟ»
Το βασικό πρόγραµµα της ∆ΕΗ για εµπορικούς πελάτες φυσικού αερίου σε όλη την Ελλάδα, µε 12µηνη διάρκεια παραµονής.
Ανταγωνιστικές χρεώσεις :
Χρέωση Ενέργειας: [Οριστική Μοναδιαία Τιμή εκκίνησης της Τριμηνιαίας Δημοπρασίας ΔΕΠΑ(1) που αφορά την περίοδο κατανάλωσης σε $/kWh ] / [«Ισοτιμία Αναφοράς Δολαρίου ΗΠΑ – Ευρώ (2)», όπως αυτή ανακοινώνεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την 10η ημερολογιακή ημέρα του επόμενου μήνα από το μήνα κατανάλωσης ή την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, εφόσον η πρώτη είναι αργία] 
+ [0,01060 € / kWh]
Πάγιο: 4,5 € / μήνα


Πρόγραμμα «Αυτόνομο EFFECTIVE-24 Gold»
Απευθύνεται σε οικιακούς πελάτες φυσικού αερίου σε όλη την Ελλάδα με αυτόνομη θέρμανση και για αυτόνομες οικιακές παροχές χρήσης ζεστού νερού και κουζίνας με 24μηνη διάρκεια παραμονής στο πρόγραμμα και: 
23% µείωση στη χρέωση ενέργειας φυσικού αερίου σε σχέση µε το βασικό πρόγραµµα
µικρότερη πάγια χρέωση
Ανταγωνιστικές χρεώσεις :
Χρέωση ενέργειας: [Οριστική Μοναδιαία Τιμή εκκίνησης της Τριμηνιαίας Δημοπρασίας ΔΕΠΑ(1) που αφορά την περίοδο κατανάλωσης σε $/kWh ] / [«Ισοτιμία Αναφοράς Δολαρίου ΗΠΑ – Ευρώ(2)», όπως αυτή ανακοινώνεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την 10η ημερολογιακή ημέρα του επόμενου μήνα από το μήνα κατανάλωσης ή την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, εφόσον η πρώτη είναι αργία] 
+[0,00950 €/kWh] } x 0,77
Πάγιο: 3,5 € / μήνα


Πρόγραμμα «Κοινόχρηστο EFFECTIVE-24 Gold»
Απευθύνεται σε οικιακούς πελάτες φυσικού αερίου σε όλη την Ελλάδα για  την κεντρική θέρμανση με 24μηνη διάρκεια παραμονής στο πρόγραμμα και:
10% µείωση στη χρέωση ενέργειας φυσικού αερίου σε σχέση µε το βασικό πρόγραµµα
χωρίς πάγια χρέωση
Ανταγωνιστικές χρεώσεις :
Χρέωση ενέργειας: { [Οριστική Μοναδιαία Τιμή εκκίνησης της Τριμηνιαίας Δημοπρασίας ΔΕΠΑ(1) που αφορά την περίοδο κατανάλωσης σε $/kWh ] / [«Ισοτιμία Αναφοράς Δολαρίου ΗΠΑ – Ευρώ(2)», όπως αυτή ανακοινώνεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την 10η ημερολογιακή ημέρα του επόμενου μήνα από το μήνα κατανάλωσης ή την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, εφόσον η πρώτη είναι αργία] 
+ [0,01100 € / kWh] } x 0,9
Πάγιο: 0 € / μήνα


Πρόγραμμα «Επαγγελματικό EFFECTIVE-24 Gold»
Απευθύνεται σε εµπορικούς πελάτες φυσικού αερίου σε όλη την Ελλάδα, µε 24µηνη διάρκεια  παραµονής στο πρόγραμμα και:
10% µείωση στη χρέωση ενέργειας φυσικού αερίου σε σχέση µε το βασικό πρόγραµµα
χωρίς πάγια χρέωση
Ανταγωνιστικές χρεώσεις :
Χρέωση Ενέργειας: { [Οριστική Μοναδιαία Τιμή εκκίνησης της Τριμηνιαίας Δημοπρασίας ΔΕΠΑ(1) που αφορά την περίοδο κατανάλωσης σε $/kWh ] / [«Ισοτιμία Αναφοράς Δολαρίου ΗΠΑ – Ευρώ(2)», όπως αυτή ανακοινώνεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την 10η ημερολογιακή ημέρα του επόμενου μήνα από το μήνα κατανάλωσης ή την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, εφόσον η πρώτη είναι αργία] 
+ [0,01060 € / kWh] } x 0,9
Πάγιο: 0 € / μήνα


Πρόγραμμα «Κοινόχρηστο ΣΤΑΘΕΡΟ-12 Gold»
Απευθύνεται σε οικιακούς πελάτες φυσικού αερίου σε όλη την Ελλάδα για την κεντρική θέρμανση με 12μηνη διάρκεια παραμονής στο πρόγραμμα και:
σταθερή τιμή χρέωσης ενέργειας για ένα χρόνο
5% µείωση στη χρέωση ενέργειας φυσικού αερίου σε σχέση µε το βασικό πρόγραµµα
χωρίς πάγια χρέωση
Ανταγωνιστικές χρεώσεις :
Χρέωση Ενέργειας: 0,03140 € / kWh
Πάγιο: 0 € / μήνα


Πρόγραμμα «Αυτόνομο ΣΤΑΘΕΡΟ-12 Gold»
Απευθύνεται σε οικιακούς πελάτες φυσικού αερίου σε όλη την Ελλάδα με αυτόνομη θέρμανση και για αυτόνομες οικιακές παροχές χρήσης ζεστού νερού και κουζίνας με 12μηνη διάρκεια παραμονής στο πρόγραμμα και:
σταθερή τιμή χρέωσης ενέργειας για ένα χρόνο
10% µείωση στη χρέωση ενέργειας φυσικού αερίου σε σχέση µε το βασικό πρόγραµµα
µικρότερη πάγια χρέωση
Ανταγωνιστικές χρεώσεις :
Χρέωση Ενέργειας: 0,02880 € / kWh
Πάγιο: 4,5 € / μήνα


Σχετικά θέματα