βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα \ Πετρέλαιο

Πάνω από 50.000 οι αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης

Ξεπερνούν τις 50.000 οι αιτήσεις που υποβάλλονται στην ηλεκτρική σελίδα του υπουργείου Οικονομικών για την παροχή του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης.

Σύμφωνα με το Mega, τα πρώτα αυτά στοιχεία του ΚΕΠΥΟ δείχνουν ότι οι δικαιούχοι -που συνολικά ανέρχονται σε 580.000- σπεύδουν με ταχύτερους ρυθμούς να συμπληρώσουν τις σχετικές αιτήσεις εφέτος σε σχέση με πέρυσι.

Το ποσό της προκαταβολής του επιδόματος αναμένεται να εκταμιευθεί 20 ημέρες μετά την υποβολή της αίτησης, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι αυτή θα εγκριθεί, και θα εισπραχθεί μέσω τράπεζας.

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση για κάθε κατοικία χορηγείται επίδομα για τα πρώτα 120 τετραγωνικά, ενώ για κάθε λίτρο κατανάλωσης πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης, χορηγείται ποσό επιδόματος 0,35 ευρώ.

Το 25% επί του συνολικού δικαιούμενου ποσού του επιδόματος θέρμανσης θα προκαταβάλλεται άπαξ ανά περίοδο χορήγησης κατ’ επιλογή του δικαιούχου, ενώ το υπόλοιπο 75% του ποσού, που δικαιούται ο αιτών θα καταβάλλεται βάσει της πραγματοποιηθείσας αγοράς πετρελαίου θέρμανσης.

Υπενθυμίζεται ότι η αίτηση για την παροχή επιδόματος θέρμανσης υποβάλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνσηhttps://www1.gsis.gr/gsisapps/oilbft/login/login.htm, όπου ο φορολογούμενος επιλέγει στην πρώτη σελίδα την εφαρμογή «Υποβολή αίτησης επιδόματος θέρμανσης» πληκτρολογεί τους κωδικούς και στη συνέχεια έχει δύο επιλογές: είτε να υποβάλλει «Αίτηση Ένταξης στο Μητρώο Δικαιούχων» είτε να συμπληρώσει τα στοιχεία δικαιούχων επιδόματος σε πολυκατοικίες, εφόσον είναι διαχειριστής/εκπρόσωπος πολυκατοικίας (επιλογή «Διαχειριστής- Εκπρόσωπος Πολυκατοικίας).

Δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης, βάσει της υπουργικής απόφασης είναι… [διαβάστε περισσότερα εδώ]