βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα \

Παρέμβαση του Γιάννη Κοντούλη για το νέο Κανονισμό Πυροπροστασίας Κτιρίων και την εφαρμογή του στην ελληνική αγορά

Πρακτικές της προστασίας της ανθρώπινης ζωής και της περιουσίας σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική πυροπροστασίας παρουσίασε ο Γενικός Διευθυντής της Knauf Insulation και Πρόεδρος Δ.Σ. του Ελληνικού Ινστιτούτου Πυροπροστασίας Κατασκευών (ΕΛ.Ι.ΠΥ.ΚΑ), κ. Γιάννης Κοντούλης στο  Annual Sustainability Conference_2018 που διοργάνωσε το Συμβούλιο Αειφόρων Κτιρίων Ελλάδος στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, με σκοπό να αναδείξει την αειφορία των ακινήτων και του δομημένου περιβάλλοντος στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Στην παρουσίαση του ο κ. Γιάννης Κοντούλης ανέπτυξε τις αρχές που ορίζει η διεθνής πρακτική περί πυροπροστασίας με σκοπό την προστασία της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας. Συγκεκριμένα,  τόνισε την απαραίτητη  χρήση τοιχοποιίας ή υλικών κατασκευής Α1 ή Α2 κατά Euroclass (άκαυστα) σε ψηλά κτίρια (14-20-22 m ή 23 m όπως πρόσφατα ορίστηκε στο νέο Κανονισμό Πυροπροστασίας στην Ελλάδα) και σε κτίρια ειδικής χρήσης ανεξαρτήτως ύψους (νοσοκομεία, σχολεία, ξενοδοχεία, κτίρια υψηλής πυκνότητας πληθυσμού). Αντιστοίχως, για κτίρια πιο χαμηλά από το όριο του «ψηλού κτιρίου» έδειξε ότι εφαρμόζεται διεθνώς πυροφραγή με ζώνη 500-900 mm από υλικά Α1 ή Α2, ενώ κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται στο νέο ελληνικό κανονισμό.

Επισήμανε, πως τα μείζονα ζητήματα που έχουν προκύψει αναφορικά με την πυροπροστασία αφορούν τόσο τα συστήματα αξιολόγησης των κτιρίων και τον χαρακτηρισμό των υλικών για την αντίδρασή τους στη φωτιά, όσο και τον νέο Κανονισμό Πυροπροστασίας και την εφαρμογή του στην Ελλάδα.

Σημαντικό ερώτημα ανέφερε, που τίθεται σε αυτή τη συζήτηση, αποτελεί το κατά πόσον ένα κτίριο μπορεί να χαρακτηριστεί θετικά ως προς την αειφορία του, χωρίς κορυφαία πυρασφάλεια. Η αειφορία συνδέεται με την υγεία των ανθρώπων που ζουν μέσα στα κτίρια, είναι όμως προφανώς αλληλένδετη και με την πρόληψη και αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων, όπως αυτή της πυρκαγιάς.

Με γνώμονα τα παραπάνω ζητήματα και τη διεθνή πρακτική, ο κ. Γιάννης Κοντούλης κατέληξε ότι το ΕΛ.Ι.ΠΥ.ΚΑ. στοχεύει στη διαμόρφωση και στην υποστήριξη προδιαγραφών, ώστε να μειωθούν οι απώλειες ανθρώπινης ζωής και περιουσίας, καθώς και στην νομοθέτηση προδιαγραφών πυροπροστασίας και μηχανισμών τήρησής τους και ενημέρωσε για την επερχόμενη εκδήλωση του ΕΛΙΠΥΚΑ στις 4 Ιουνίου στο ΤΕΕ όπου θα δημοσιοποιηθούν οι θέσεις του ΕΛΙΠΥΚΑ για το νέο Κανονισμό Πυροπροστασίας Κτιρίων. Επιπλέον, έχοντας σημειώσει το ρόλο ορθών πρακτικών στο σχεδιασμό των κατασκευών, σημείωσε την ανάγκη συνεργασίας των κατασκευαστών  και των μηχανικών με πιστοποιημένους εφαρμοστές τους οποίους το Ελληνικό κράτος προτιμά κατά προτεραιότητα, ενώ σημείωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη πρόταση για πιστοποίηση μεγάλου αριθμού εφαρμοστών από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εταιρειών Μόνωσης (ΠΣΕΜ) σε όλη την Ελλάδα.

Στο Annual Sustainability Conference παρουσιάσθηκε το διεθνές καθεστώς της αειφορίας στο δομημένο περιβάλλον, πιστοποιημένα κτίρια, οι σύγχρονες τάσεις και το μέλλον της αειφορίας στη δόμηση και τη βιομηχανία δομικών υλικών. Επιπλέον, συζητήθηκε η σημασία της διαφάνειας και της συμπεριφοράς στην αειφορία, καθώς και η εφαρμογή τους στην Ελλάδα. Στο συνέδριο παρευρέθηκαν επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο των σχεδιασμού, κατασκευής και διαχείρισης ακινήτων και των υποδομών στην Ελλάδα.


Σχετικά θέματα