βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα \ Εξοικονόμηση ενέργειας

Ποιοι δικαιούνται επιδοτούμενα δάνεια για ενεργειακή αναβάθμιση

Δάνεια ύψους 15.000 ευρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών, με επιδοτούμενο επιτόκιο ως 100% προσφέρουν σήμερα οι τέσσερις μεγάλες ελληνικές τράπεζες, Εθνική, Alpha, Eurobank και Πειραιώς.

Το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα (δημόσιοι και κοινοτικοί πόροι) «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον» παρέχει κίνητρα στους πολίτες προκειμένου να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού τους, εξοικονομώντας χρήματα και ενέργεια και αυξάνοντας την αξία του.

Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης μικρότερη ή ίση των 2.100 ευρώ το τ.μ., χρησιμοποιούνται ως κατοικία, και είναι χαμηλής ενεργειακής κατηγορίας.

Σημειώνουμε το μέγιστο ύψος του προϋπολογισμού για τις παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης (μαζί με το ΦΠΑ) δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 15.000 ευρώ ανά ιδιοκτησία.

Τα συγκεκριμένα δάνεια είναι άτοκα μέχρι το 2015, ενώ ανάλογα με το ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα του ιδιοκτήτη το ποσοστό επιδότησης για την ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας διαμορφώνεται ως εξής:

Ιδιοκτήτες με οικογενειακό εισόδημα ως 20.000 ευρώ, επιχορηγούνται για το 70% του δανείου και το υπόλοιπο 30% είναι άτοκο ως το τέλος του 2015.

Για ιδιοκτήτες με οικογενειακό εισόδημα ως 60.000 ευρώ το ποσοστό επιχορήγησης είναι 35% και το υπόλοιπο 65% προσφέρεται με μηδενικό επιτόκιο ως το 2015.

Για ιδιοκτήτες με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα 80.00 ευρώ η επιχορήγηση είναι 15% και το υπόλοιπο 85% άτοκο δάνειο.

Για την ένταξη στο πρόγραμμα απαιτείται η διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων (πριν και μετά τις παρεμβάσεις), το κόστος των οποίων καλύπτεται κατά 100% από το Πρόγραμμα, μετά την επιτυχή υλοποίηση του έργου. Επιπλέον, καλύπτεται δαπάνη για αμοιβή συμβούλου έργου, έως 250 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).

Τα συγκεκριμένα δάνεια μπορούν να έχουν διάρκεια αποπληρωμής 4, 5 ή 6 χρόνια και όπως αναφέραμε το μέγιστο ύψος τους είναι 15.000 ευρώ.

Για παράδειγμα ένας ιδιοκτήτης με οικογενειακό εισόδημα 35.000 ευρώ, για εργασίες προϋπολογισμού 10.000 ευρώ, συνάπτει 5ετες δάνειο τον Οκτώβριο 2012 ύψους 6.500 και λαμβάνει επιχορήγηση τo υπόλοιπο ποσό 3.500 ευρώ. Η δόση του δανείου του είναι περίπου 110 ευρώ, ενώ οι τόκοι που θα επιβαρυνθεί για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2016 ως την 1η Νοεμβρίου 2017 είναι περίπου 80 ευρώ. Επιπλέον, του καλύπτεται το κόστος που πληρώνει για την ενεργειακή επιθεώρηση και αμείβεται ο σύμβουλος έργου του.

Έφη Καραγεώργου

(Ημερησία, 27/9/2012)