βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα \ Αντλίες θερμότητας

Που μπορεί να χρησιμοποιηθεί η γεωθερμία για θέρμανση

Ένα σύστημα θέρμανσης το οποίο αξιοποιεί τη γεωθερμία μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε γεωγραφική περιοχή. Εκείνο που ανάλογα με την περιοχή διαφοροποιείται είναι το κύκλωμα στον εξωτερικό χώρο. Αν δηλαδή η περιοχή έχει υπόγεια νερά θα πραγματοποιηθεί ανόρυξη υδρογεωτρήσεων. Ακόμα και στην περίπτωση που δεν υπάρχουν υπόγεια νερά, η εφαρμογή της γεωθερμίας είναι εφικτή με την εγκατάσταση κλειστών κυκλωμάτων (οριζόντιων, κάθετων, κωνικών). Σε αστικές περιοχές δύναται να εγκατασταθεί υβριδικό γεωθερμικό σύστημα.

Όσον αφορά τώρα τα κτίρια τα οποία μπορούν να θερμανθούν μέσω μιας αντλίας γεωθερμίας, η αβαθής γεωθερμία μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε είδους κτίριο, ανεξαρτήτως μεγέθους και χρήσης: κατοικίες, κτίρια γραφείων, ξενοδοχεία, κολυμβητήρια, θερμοκήπια, κ.ά.

Τι γίνεται όμως στην περίπτωση που δεν επαρκεί ο χώρος του οικοπέδου που έχουμε στη διάθεσή μας;

Όπως προαναφέρθηκε, η γεωθερμία μπορεί να εφαρμοστεί παντού. Το μόνο που αλλάζει είναι ο τύπος του κυκλώματος στο εξωτερικό τμήμα του κτιρίου. Υπάρχουν 4 τύποι γεωθερμικών συστημάτων: ανοικτό γεωθερμικό σύστημα, κλειστό οριζόντιο γεωθερμικό σύστημα, κλειστό κάθετο γεωθερμικό σύστημα, κλειστό κωνικό γεωθερμικό σύστημα. Στην περίπτωση που δεν επαρκεί ο χώρος του οικοπέδου για την εφαρμογή οριζόντιου συστήματος, και δεν υπάρχει και υπόγειο νερό για την εφαρμογή ανοικτού, πραγματοποιούνται τα εναλλακτικά σενάρια των κάθετων ή κωνικών γεωθερμικών συστημάτων.

Σημείωση: Προς αποφυγήν παρεξηγήσεων, θα πρέπει να τονιστεί ότι ο όρος “αντλίες θερμότητας” που χρησιμοποιείται ευρέως δεν αφορά τις αντλίες αυτού του θέματος (γεωθερμικές αντλίες θερμότητας) αλλά τις αντλίες θερμότητας αέρα – νερού, οι οποίες είναι και οι πιο διαδεδομένες. (δείτε εδώ σχετικά).

 

Δείτε τιμές για αντλίες θερμότητας.