βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα \ Αυτονομία θέρμανσης

Πόσα είδη αυτόνομης θέρμανσης υπάρχουν;

Η αυτόνομη θέρμανση, βάσει του τρόπου με τον οποίο γίνεται η καταμέτρηση της κατανάλωσης, χωρίζεται σε δύο κατηγορίες: αυτονομία με ωρομέτρηση και αυτονομία με θερμιδομέτρηση με ασύρματη μετάδοση δεδομένων.

Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της ωρομέτρησης, η κατανομή θέρμανσης γίνεται μέσω της μέτρησης του χρόνου λειτουργίας της θέρμανσης σε κάποιο διαμέρισμα , ενώ στη Θερμιδομέτρηση μετράμε το ποσό των χιλιοθερμίδων (Kcal/h) που καταναλώνεται από το διαμέρισμα.

Γενικότερα, η Θερμιδομέτρηση θεωρείται δικαιότερος και πιο αποδεκτός τρόπος στη κατανομή θέρμανσης γιατί λαμβάνει υπόψη τα πραγματικά δεδομένα χρήσης (αποδιδόμενες θερμοκρασίες στο διαμέρισμα , διαφορετική αποδιδόμενη θερμότητα από δωμάτιο σε δωμάτιο κτλ).

Πάντως, και με τους δύο τρόπους, επιτυγχάνονται τα βασικά ζητούμενα τα οποία είναι ο κάθε ένοικος να χρησιμοποιεί τη θέρμανση όποτε επιθυμεί, επιλέγοντας τη θερμοκρασία που θέλει, και εν τέλει να χρεώνεται μόνο για τη χρήση που κάνει.