βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα \ Φυσικό αέριο

Πώς ελέγχεται η σωστή λειτουργία του λέβητα και του καυστήρα;

Απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να λειτουργεί αποδοτικά το σύστημα θέρμανσης είναι η σωστή λειτουργία τόσο του λέβητα όσο και του καυστήρα, και η σωστή συντήρησή τους.

Ο έλεγχος της καύσης γίνεται από ειδικά αδειοδοτημένο τεχνίτη που κάνει τη συντήρηση – ρύθμιση – έλεγχο του συστήματος καυστήρα – λέβητα – καπνοδόχου μέσω ειδικών οργάνων τα οποία ονομάζονται καυσαναλυτές.

Με τα συγκεκριμένα όργανα γίνεται ανάλυση των καυσαερίων, δηλαδή μετριούνται: η θερμοκρασία τους, η ποσοστιαία αναλογία του CO2 ή του O2, o δείκτης αιθάλης Rz και υπολογίζεται ο βαθμός απόδοσης (%) του συστήματος.