βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα \ Ήλιος

Τα ηλιακά συστήματα λειτουργούν μόνο το καλοκαίρι;

Είναι φυσικό το καλοκαίρι, που οι συνθήκες ηλιοφάνειας είναι ιδανικές, τα ηλιακά συστήματα να λειτουργούν με αυξημένη απόδοση. Αυτό δε σημαίνει όμως ότι δε λειτουργούν αποδοτικά και τους υπόλοιπους μήνες του χρόνου. Απαραίτητη προϋπόθεση για την καλή απόδοση των συστημάτων είναι η ηλιοφάνεια 3-4 ώρες μεταξύ 10.00 π.μ. και 15.00 μ.μ. κάθε μέρα, συνθήκη που, κατά κανόνα, τηρείται στην Ελλάδα.