βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα \ Συντήρηση

Τι είναι το φύλλου ελέγχου καύσης ;

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία συντήρησης, ελέγχου και ρύθμισης του καυστήρα, εκδίδεται ένα φύλλο ελέγχου στο οποίο αναγράφονται τα εξής:

– Στοιχεία του καταναλωτή και της εγκατάστασης
– Θερμοτεχνικά στοιχεία της καύσης
– Είδος της συσκευής και λειτουργικά της στοιχεία
– Παρατητηρήσεις (εαν και εφόσον υπάρχουν) που αφορούν στην καταλληλότητα ή όχι των διατάξεων)
– Πλήρη στοιχεία του συντηρητή με αριθμό Αδείας αυτου και υπογραφή του.