βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα \ Πετρέλαιο

Τι πρέπει να γνωρίζουμε για την επιλογή των καλοριφέρ

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά την επιλογή των θερμαντικών σωμάτων που θα ολοκληρώσουν, μαζί με το λέβητα και το καυστήρα, το σύστημα θέρμανσής μας, τόσο όσον αφορά το μέγεθός τους όσο και τις θέσεις στις οποίες θα τοποθετηθούν.

Σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθεί συγκεκριμένη μελέτη θέρμανσης και να μην πραγματοποιηθούν αυθαίρετες παρεμβάσεις οι οποίες είναι πολύ πιθανό να οδηγήσουν σε μη αποτελεσματική θέρμανση και κατ’ επέκταση σε σπατάλη χρημάτων.

Βασικές πληροφορίες τις οποίες θα πρέπει να γνωρίζουμε προκειμένου να επιλέξουμε τα κατάλληλα θερμαντικά σώματα (πάντα με οδηγό τη μελέτη θέρμανσης) είναι:

– που θα τοποθετηθούν τα σώματα. Αυτό έχει να κάνει με το διαθέσιμο χώρο, η γνώση του οποίου είναι απαραίτητη προκειμένου να αποφασίσουμε εάν υπάρχει επαρκής χώρος για την τοποθέτηση του σώματος/των σωμάτων ή εάν θα πρέπει να επιλέξουμε κάποιον εναλλακτικό χώρο.

– εάν τα σώματα θα τροφοδοτηθούν στο δίκτυο νερού παράλληλα ή εν σειρά. Τα σώματα τροφοδοτούνται παράλληλα όταν το σύστημα του δικτύου είναι δισωλήνιο και εν σειρά όταν το σύστημα των σωληνώσεων είναι μονοσωλήνιο. Σημειώνεται ότι στο μονοσωλήνιο σύστημα θα πρέπει να προβούμε σε διόρθωση της ισχύος των σωμάτων.

– το είδος των σωμάτων που θα τοποθετηθούν (πχ ΑΚΑΝ, αλουμινίου, panels κ.λπ)

Που πρέπει να τοποθετούνται

Στόχος της εγκατάστασης των θερμαντικών σωμάτων είναι να επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία και να διαχέεται με ομοιόμορφο τρόπο στο χώρο. Γι αυτό το λόγο, προτείνεται τα σώματα να τοποθετούνται κοντά στα πιο ψυχρά σημεία ενός χώρου – δωματίου, τα οποία είναι κυρίως:

Έτσι, οι θέσεις που προτείνονται είναι οι εξής:

1. Κάτω από τα παράθυρα
2. Εναλλακτικά της προηγούμενης περίπτωσης, δίπλα στα εξωτερικά παράθυρα.
3. Δίπλα από την εξωτερική πόρτα.
4. Στη γωνία που σχηματίζουν δύο εξωτερικοί τοίχοι.
5. Στους βορινούς εξωτερικούς τοίχους.
6. Αν δεν υπάρχει βορινός εξωτερικός τοίχος η σειρά επιλογής εξωτερικού τοίχου είναι, ανατολικός ή δυτικός και τελευταίος ο νότιος.