βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα \ Συντήρηση

Τι συντήρηση απαιτεί ένα ενεργειακό τζάκι;

Ο καθαρισμός του τζακιού, είτε πρόκειται για ενεργειακό είτε για συμβατικό, αλλά και η συντήρησή του είναι διαδικασίες οι οποίες δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να παραμελούνται.

Σωστή συντήρηση της ενεργειακής εστίας

Ο καθαρισμός και η διατήρηση της εστίας του τζακιού σε καλή κατάσταση αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη σωστή λειτουργία του συστήματος η οποία θα μας διασφαλίσει αποδοτική θέρμανση και σωστή λειτουργία για μεγάλο διάστημα.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ακολουθούνται πιστά οι κανονισμοι συντήρησης που συστήνει η κατασκευάστρια εταιρία ενώ κάποιες βασικές συμβουλές είναι οι ακόλουθες:

– Σε καμία περίπτωση δεν καίμε υγρά ή βαμμένα ξύλα
– Τα ξύλα θα πρέπει να καίγονται μακριά από το τζάμι
– Το τζάμι καθαρίζεται μόνο όταν είναι τελείως κρύο με ειδικό καθαριστικό υγρό
– Δεν χρησιμοποιούμε ποτέ χημικά υγρά για τον καθαρισμό της εστίας

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι μπορεί όλα τα ενεργειακά τζάκια να συνοδεύονται από εγγύηση κάποιων χρόνων, ωστόσο στις περισσότερες, εάν όχι όλες, τις περιπτώσεις, η εγγύηση αυτή δεν καλύπτει βλάβες που προκλήθηκαν από κακή χρήση. Γι αυτό θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Συντήρηση και καθαρισμός καμινάδας

Ιδιαίτερα σημαντικό θέμα στο κεφάλαιο «συντήρηση» του ενεργειακού τζακιού αποτελεί ο καθαρισμός της καμινάδας. Κάθε πότε πρέπει να γίνεται όμως ο καθαρισμός; Συνήθως η συχνότητα με την οποία πρέπει να πραγματοποιείται η συγκεκριμένη διαδικασία αναγράφεται στις οδηγίες χρήσης κάθε προϊόντος, ωστόσο, μπορούμε να πούμε ότι είναι σκόπιμο μια φορά το χρόνο να καλούμε εξειδικευμένο τεχνικό που θα ολοκληρώσει τον καθαρισμό της καμινάδας. Με αυτό τον τρόπο εξαλείφεται ο κίνδυνος ανεπιθύμητων μυρωδιών, μαυρίσματος των τοίχων αλλά και πιθανής ανάφλεξης της καπνιάς η οποία μπορεί να καταστρέψει την εστία ή ακόμη να οδηγήσει και σε πυρκαγιά.

Θα πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι η παραπάνω διαδικασία είναι γνωστή και ως μηχανικός καθαρισμός της καμινάδας και θα πρέπει να πραγματοποιείται απαραιτήτως από εξειδικευμένο συνεργείο ή τεχνικό.

Αυτό που μπορούμε να κάνουμε εμείς είναι, αφού συμβουλευτούμε σχετικά την αντιπροσωπεία από όπου το προμηθευθήκαμε, ή κάποιον ειδικό, είναι ο λεγόμενος χημικός καθαρισμός, ο οποίος σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστά το μηχανικό καθαρισμό που περιγράφηκε παραπάνω. Ο χημικός καθαρισμός αφορά στη χρήση συγκεκριμένων υλικών, τα οποία διατίθενται σε στερεή, υγρή ή ακόμη και σε μορφής σκόνης, που καίγονται μέσα στην εστία και βοηθούν στην αποσάρθρωση της καπνιάς ώστε να μην υπάρχει ανάφλεξη. Εάν σκέφτεστε να χρησιμοποιήσετε κάποιο από αυτά τα υλικά που διατίθενται στο εμπόριο, καλό θα ήταν να συμβουλευτείτε κάποιον ειδικό.