βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα \

ΥΠΕΝ: Πόσα θα λάβουν οι περιφέρειες από πλειστηριασμούς των αδιάθετων δικαιωμάτων εκπομπών ρύπων

eksoikonomo

Τροποποιείται η Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής σχετικά με το Εξοικονομώ κατ’ Οίκον.

Πιο αναλυτικά, με σημερινή απόφαση του ΥΠΕΝ, ως καταληκτική ημερομηνία εκταμίευσης των δανείων ορίζεται η 31.12.2016, ενώ η συνολική Δημόσια Δαπάνη του Προγράμματος ορίζεται σε 427,3 εκ. €.

Επίσης, αναφέρεται ότι η ενδεικτική κατανομή του προϋπολογισμού των 427,3 εκ. € στο «Ταμείο Εξοικονομώ κατ’ Οίκον», που αφορά κυρίως επιστρεπτέες ενισχύσεις (δάνειο), και στο «Πρόγραμμα Άμεσης Ενίσχυσης», που αφορά μη επιστρεπτέες ενισχύσεις (επιχορήγηση κεφαλαίου και κόστος επιθεωρήσεων), είναι 101 εκ € και 326,3 εκ. €, αντίστοιχα. Στον προϋπολογισμό του «Προγράμματος Άμεσης Ενίσχυσης» περιλαμβάνονται πόροι ύψους 19,1 εκ. € από τα έσοδα διάθεσης δικαιωμάτων εμπορίας αερίων θερμοκηπίου, που διατίθενται στο Πρόγραμμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 47692/05.10.2016 (Β’ 3245).

Παράλληλα, γίνεται επιμερισμός ανά Περιφέρεια 19,1 εκ. € από πλειστηριασμούς των αδιάθετων δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για το 2016 ως εξής:

Περιφέρεια – Πρόγραμμα Άμεσης Ενίσχυσης Νοικοκυριών και Ενεργειακών Επιθεωρήσεων

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -ΘΡΑΚΗΣ 1.715.000 €

ΗΠΕΙΡΟΥ 1.866.000 €

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 4.320.000 €

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1.656.000 €

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1.035.000 €

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 625.000 €

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 238.000 €

ΚΡΗΤΗΣ 759.000 €

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1.808.000 €

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 596.000 €

ΑΤΤΙΚΗΣ 2.932.000 €

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 245.000 €

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1.305.000 €

ΣΥΝΟΛΟ 19.100.000 €

Περισσότερα μπορείτε να δείτε εδώ.


Σχετικά θέματα