βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα \ Φυσικό αέριο

Φυσικό αέριο με επιδότηση – Τι δικαιολογητικά χρειάζονται

fysikoΈνα αντίγραφο του λογαριασμού της ΔΕΗ, μια οικοδομική άδεια ακινήτου και ένα πρακτικό γενικής συνέλευσης -εφόσον διαμένετε σε πολυκατοικία- όπου εκτός από την απόφαση αλλαγής του καυστήρα από πετρέλαιο σε φυσικό αέριο θα προσδιορίζονται και τα ποσοστά συνιδιοκτησίας του συνόλου των ιδιοκτησιών, καθώς και ποια διαμερίσματα είναι θερμαινόμενα από το κεντρικό σύστημα θέρμανσης είναι τα 3 βασικότερα δικαιολογητικά που θα χρειαστείτε για να ενταχθείτε στο πρόγραμμα επιδότησης για αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με λέβητες φυσικού αερίου.

Ακολούθως, μπορείτε να καταθέσετε τις αιτήσεις σας στις τρεις ΕΠΑ (Αττικής, Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας) προκειμένου να συμμετάσχετε στη συγκεκριμένη δράση, η δημόσια διαβούλευση για την οποία ολοκληρώθηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου, και μέσα στις επόμενες μία -δύο εβδομάδες θα προκηρυχθεί και επίσημα.

Τότε, θα ξεκινήσει και η υποβολή των αιτήσεων, με καταληκτική προθεσμία για την κατάθεση δικαιολογητικών την 30η Ιουλίου 2015. Μόλις «ανοίξει» η δράση, οι ενδιαφερόμενοι, τόσο φυσικά πρόσωπα, όσο και εγκαταστάτες, θα μπορούν να ενημερώνονται από τη διαδικτυακή πύλη του ΥΠΕΚΑ (www.ypeka.gr), όσο και από τις ιστοσελίδες των τριών ΕΠΑ Αττικής, Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας.

Η πιστοποίηση για το αν η κάθε κατοικία ανήκει στο επιδοτούμενο όριο της τιμής ζώνης των μέχρι 2.500 ευρώ το τ.μ., θα γίνεται μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ. Ο λογαριασμός της ΔΕΗ θα πιστοποιεί και ότι η διεύθυνση που δηλώνεται στην αίτηση, αντιστοιχεί σε κατοικία και όχι σε επαγγελματικό χώρο.

Εκτός των παραπάνω, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει φυσικά να καταθέσουν αίτηση συμμετοχής στη δράση, καθώς και οικονομική προσφορά από εγκαταστάτη για το κόστος της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου, με βάση το κατάλληλο υπόδειγμα. Περισσότερες πληροφορίες μπορεί να βρει κανείς στο σχέδιο της προκήρυξης (http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=5YKot73OWis%3d&tabid=232&language=el-GR ).

Τα επόμενα βήματα

Αμέσως μόλις ενημερωθείτε από την ΕΠΑ ότι η αίτησή σας εγκρίνεται, τότε μέσα σε 20 ημέρες θα πρέπει να προσκομίσετε υπογεγραμένη σύμβαση παροχής φυσικού αερίου. Σε αντίθετη περίπτωση, χάνεται το σχετικό ποσό επιχορήγησης.

Από εκεί και πέρα, η αρμόδια ΕΠΑ αναλαμβάνει να κατασκευάσει το σημείο παροχής, και να τοποθετήσει τον μετρητή. Στη συνέχεια, ο κάθε εγκαταστάτης θα πρέπει να καταθέσει στην ΕΠΑ μελέτη εσωτερικής εγκατάστασης προκειμένου να ελεγχθεί από την ίδια την ΕΠΑ κατά πόσο υπάρχει απόκλιση ή όχι από τα όσα προέβλεπε η αρχική οικονομική προσφορά, η οποία και είχε υποβληθεί μαζί με τα δικαιολογητικά.

Αν από τη μελέτη προκύπτει πράγματι απόκλιση, τότε θα πρέπει να υποβληθεί νέα προσφορά. Αν δε, προκύπτει αυξημένο κόστος έναντι του αρχικού, τότε ο δικαιούχος πρέπει να ρωτήσει την ΕΠΑ αν και εφόσον είναι διαθέσιμο το υπερβάλλον ποσό επιχορήγησης.

Υπενθυμίζουμε ότι τα διαθέσιμα κεφάλαια είναι περιορισμένα. Αφορούν 10 εκατ. ευρώ για την Αττική, 2 εκατ. για την Κεντρική Μακεδονία και 3 εκατ. στη Θεσσαλία. Εκτιμάται ότι στο πρόγραμμα θα ενταχθούν 30.000 νοικοκυριά στην Αττική, 7.000 στη Θεσσαλονίκη και 9.000 στη Θεσσαλία.

Καταβάλλετε μόνο τη συμμετοχή σας

Το πρόγραμμα επιδοτεί σε ποσοστό 60% το συνολικό επιλέξιμο κόστος της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου με ανώτατο ποσό τα 5.500 ευρώ (για μεγάλες πολυκατοικίες), με τον ωφελούμενο να καταβάλλει στον εγκαταστάτη μόνο τη δική του συμμετοχή. Αν για παράδειγμα, σε μια πολυκατοικία 20 διαμερισμάτων η συνολική δαπάνη είναι 9.000 ευρώ, δεδομένου ότι τα 5.500 ευρώ επιδοτούνται (60%), ο δικαιούχος θα πληρώσει από την τσέπη του μόνο 3.500 ευρώ.

Το ποσό της επιχορήγησης θα αποδίδεται στον εγκαταστάτη μετά την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών : Δηλαδή, των τιμολογίων που “έκοψε” στο όνομα του δικαιούχου τόσο για την αγορά του εξοπλισμού όσο και για τις εργασίες εγκατάστασης.  Εννοείται ότι τα τιμολόγια θα πρέπει να φέρουν ημερομηνία έκδοσης… μεταγενέστερη της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης (στο παρελθόν είχαν παρατηρηθεί παρόμοια φαινόμενα).

Η πληρωμή στον εγκαταστάτη θα γίνεται μετά την ολοκλήρωση της πιστοποίησης από τις τρεις ΕΠΑ Αττικής, Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας, ότι δηλαδή τηρήθηκαν τα όσα περιγράφονταν στην αρχική προσφορά.

«Σπάει» σε τρεις δόσεις

Τα ποσά που αναλογούν σε κάθε δικαιούχο, θα καταβάλλονται από το ΥΠΕΚΑ σε ένα λογαριασμό, τον οποίο και θα τηρεί η κάθε ΕΠΑ.

Εκτιμάται ότι οι ΕΠΑ θα εισπράξουν τα ποσά που τους αναλογούν σε τρεις δόσεις : Μια προκαταβολή 30% με την έναρξη του προγράμματος, ένα άλλο 30% στις αρχές του νέου έτους, και το υπόλοιπο ποσό με τη λήξη του, γύρω στον Ιούλιο του 2015.

Ανάλογα με το ύψος της προκαταβολής και το πότε θα τους εκταμιευθεί, θα μπορούν και οι ΕΠΑ να κάνουν τις πληρωμές στους εγκαταστάτες. Αν για παράδειγμα, πάρουν το 30% ως προκαταβολή μέσα στον Οκτώβριο, τότε θα μπορούσαν να εξοφλήσουν τους πρώτους εγκαταστάτες γύρω στο Δεκέμβριο ή στις αρχές Ιανουαρίου. Ο κάθε εγκαταστάτης θα εισπράττει ολόκληρο το ποσό της επιχορήγησης και όχι σε δόσεις.