βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα \ Φυσικό αέριο

Φυσικό αέριο με παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη σε δύο πολυκατοικίες στη Γλυφάδα

assetsΜε παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη δόθηκε η δυνατότητα σύνδεσης δύο πολυκατοικιών με την Εταιρεία Παροχής Αερίου, καθώς είχε προηγηθεί άρνηση λόγω της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου Γλυφάδας.

Είχε προηγηθεί προσφυγή στο Συνήγορο από τους διαχειριστές δύο πολυκατοικιών στη Γλυφάδα, επειδή η ΕΠΑ Αττικής ΑΕ τους ενημέρωσε ότι το αίτημά τους, για τη σύνδεση των πολυκατοικιών με το δίκτυο φυσικού αερίου δεν μπορούσε να υλοποιηθεί, παρότι οι διαχειριστές είχαν προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες.

Αιτία της άρνησης ήταν ότι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου Γλυφάδας – όπως ενημέρωσε την αρμόδια υπηρεσία της ΕΠΑ µετά την κατάθεση των αιτήσεων για σύνδεση – δεν μπορούσε να προβεί στην έκδοση άδειας τομής, επειδή τα ακίνητα βρίσκονται σε «νεοσυντηρηθείσες» οδούς, για τις οποίες εκκρεμούσε οριστική παραλαβή, στο πλαίσιο σχετικού τεχνικού έργου του δήμου.

Ο Συνήγορος απευθύνθηκε προς τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, αλλά η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών απάντησε ότι ο ανάδοχος του έργου ευθύνεται επί 15µηνο για τη συντήρηση, την τακτική επιθεώρηση και την αποκατάσταση των οδών, οπότε η οριστική παραλαβή του έργου από τον δήμο Γλυφάδας θα γινόταν μετά τον Απρίλιο 2016 και µόνο τότε θα μπορούσε ο δήμος να αποφασίζει για οποιαδήποτε παρέμβαση στις οδούς.

Η αρχή ζήτησε την αποστολή τυχόν κανονιστικής απόφασης του δήμου Γλυφάδας, µε την οποία ορίζονταν οι ανωτέρω απαγορεύσεις και δεσμεύσεις. Επίσης ζητήθηκε ενημέρωση για την ισχύ των εγγυητικών επιστολών που κατατέθηκαν από τους εργολάβους, στο πλαίσιο του έργου της ασφαλτόστρωσης στις συγκεκριμένες οδούς.

Από τις απαντήσεις των υπηρεσιών προέκυψε ότι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών εκτελούσε προφορική εντολή του δημάρχου περί µη έκδοσης αδειών τομής σε οδούς που είχαν πρόσφατα ασφαλτοστρωθεί.

Μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου, η εντολή αυτή άρθηκε, µε συνέπεια να εκδίδονται πλέον άδειες τομής για όλες τις οδούς της πόλης – εφόσον πληρούνται και οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις – και να μπορεί η ΕΠΑ να εκτελέσει τις απαραίτητες χωματουργικές εργασίες για την κατασκευή παροχετευτικών αγωγών, ώστε να συνδεθούν οι πολυκατοικίες µε την παροχή φυσικού αερίου.