βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα \

Φυσικό αέριο: Ποιοι απαλλάσσονται από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης

Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητη Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή, διευκρινίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης του φυσικού αερίου, που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

Με την ευρωπαϊκή τιμή αναφοράς του φυσικού αερίου – το ολλανδικό TTF (Title Transfer Facility) – να κινείται σταθερά πάνω από τα 70 ευρώ η μεγαβατώρα (MWh), η απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ ξεκαθαρίζει ποιοι θα ευνοηθούν από την απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, αλλά και το πώς αυτοί πρέπει να ελεγχθούν.

Η πρόβλεψη αφορά σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία χρησιμοποιούν φυσικό αέριο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές οι οποίες είναι αρμόδιες για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της νόμιμης χρήσης του φυσικού αερίου που απαλλάσσεται από τον ΕΦΚ για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Με την απόφαση καθορίζονται οι προϋποθέσεις απαλλαγής από τον ΕΦΚ του φυσικού αερίου που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων απαλλαγής προσώπων, αλλά και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη διαδικασία. Ακόμη, καθορίζεται ο τρόπος προσδιορισμού των απαλλασσόμενων ποσοτήτων φυσικού αερίου στην περίπτωση που υπάρχουν κοινοί μετρητές φυσικού αερίου που χρησιμοποιείται τόσο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας όσο και για άλλες χρήσεις.

Σημειώνται πως, μεταξύ άλλων, η απόφαση Πιτσιλή προβλέπει τη διενέργεια ετήσιου τακτικού ελέγχου, σε ποσοστό τουλάχιστον 35% με σκοπό εντός τριετίας να ελεγχθεί το σύνολο, των δικαιούχων απαλλαγής προσώπων. Προκειμένου για τη διενέργεια του εν λόγω ελέγχου λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία αναφορικά με τις ποσότητες φυσικού αερίου που απαλλάσσονται.


Σχετικά θέματα