βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα \ Πετρέλαιο

Χωρίς επίδομα θέρμανσης 150.000 φοιτητές

Χωρίς επίδομα θέρμανσης θα μείνουν περίπου 150.000 φοιτητές που σπουδάζουν μακριά από τις οικογένειές τους, καθώς εξαιρούνται τα προστατευόμενα μέλη από τη χορήγηση του βοηθήματος.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του «Ελεύθερου Τύπου» η υπουργική απόφαση, με την οποία καθορίζονται τα κριτήρια χορήγησης του επιδόματος εξαιρεί από τους δικαιούχους όλα τα φυσικά πρόσωπα που αναγράφονται ως προστατευόμενα μέλη στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, με συνέπεια να μην έχουν το δικαίωμα είσπραξης του επιδόματος και τα ενήλικα προστατευόμενα τέκνα που σπουδάζουν μακριά από τα σπίτια τους.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο αποκλεισμός τόσο μεγάλου αριθμού ατόμων από το δικαίωμα είσπραξης του επιδόματος θέρμανσης έγινε για δημοσιονομικούς λόγους, δηλαδή για να μη διευρυνθεί ακόμη περισσότερο ο αριθμός των δικαιούχων.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην παράγραφο 3, στο άρθρο 1 της υπουργικής απόφασης βάσει της οποίας χορηγείται το επίδομα θέρμανσης «τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δηλώνονται στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων ως προστατευόμενα μέλη του υπόχρεου κατά το άρθρο 7 του Κ.Φ.Ε εξαιρούνται από τη χορήγηση του επιδόματος».

Δηλ. από το δικαίωμα είσπραξης του επιδόματος θέρμανσης εξαιρούνται:

1. Όλα τα άγαμα τέκνα εφόσον είναι ανήλικα

2. Όλα τα ενήλικα τέκνα ηλικίας έως 25 ετών τα οποία φοιτούν σε σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής

3. Όλα τα ενήλικα τέκνα ηλικίας έως 25 ετών και εφόσον είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.

Διαβάστε εδώ αναλυτικά τα κριτήρια για το επίδομα θέρμανσης και τον τρόπο λήψης του