βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα \ box3-aftonomia-thermansis

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Πώς γίνεται η καταμέτρηση και η χρέωση στην αυτόνομη θέρμανση

Αναλόγως με τη μέθοδο που έχουμε επιλέξει (ωρομέτρηση ή θερμιδομέτρηση) ακολουθείται και η αντίστοιχη διαδικασία για την καταμέτρηση της κατανάλωσης και τη χρέωση σε κάθε διαμέρισμα μιας πολυκατοικίας. Εάν πρόκειται για ωρομέτρηση, οι ώρες λειτουργίας του κάθε διαμερίσματος αναγράφονται στον πίνακα ωρομετρητών στο λεβητοστάσιο . Η συλλογή και η αναγωγή των ωρών κατανάλωσης σε κόστος γίνεται είτε από τον διαχειριστή είτε από την εταιρεία κοινοχρήστων που έχει αναλάβει την πολυκατοικία. Στην περίπτωση της θερμιδομέτρησης τώρα, υπάρχει ο κατάλληλος εξοπλισμός για την ασύρματη συλλογή των δεδομένων από κάθε θερμαντικό σώμα ή από τον κεντρικό θερμιδομετρητή του διαμερίσματος. Η κατανομή παραδίδεται σε αναλυτική λίστα στον διαχειριστή και περιλαμβάνει αναλυτικά την κατανάλωση ανά διαμέρισμα και θερμαντικό σώμα. Υπολογισμός των χρεώσεων Προκειμένου να υπολογιστεί η χρέωση που θα γίνει σε κάθε διαμέρισμα, είναι απαραίτητο σε πρώτη φάση να καθοριστεί το ποσό που αντιστοιχεί στην πάγια κατανάλωση, γνωστό και ως «πάγιο», το οποίο επιμερίζεται σε κάθε διαμέρισμα, ανεξάρτητα από την κατανάλωσή του. Το ποσό αυτό ορίζεται από τη μελέτη θερμικών απωλειών της οικοδομής και την μελέτη κατανομής δαπανών κεντρικής θέρμανσης. Ο συνολικός λογαριασμός θέρμανσης περιλαμβάνεται και το συγκεκριμένο πάγιο. Αφού αφαιρεθεί το πάγιο θέρμανσης το όποιο ποσό κατανέμεται βάσει της κατανάλωσης που έχουν καταγράψει οι κατανεμητές θερμίδων σε κάθε σώμα. Δηλαδή το κόστος της αυτόνομης θέρμανσης βγαίνει από το άθροισμα του παγίου με την κατανάλωση των θερμαντικών σωμάτων κάθε διαμερίσματος....

περισσότερα...