βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα \ box3

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Τι να προσέξετε στην τοποθέτηση των θερμαντικών πάνελ

Όπως συμβαίνει και με τις υπόλοιπες μεθόδους θέρμανσης, έτσι και στην περίπτωση των πάνελ υπέρυθρης θέρμανσης υπάρχουν κάποιοι βασικοί «κανόνες» οι οποίοι μας επιτρέπουν να απολαύσουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό τα οφέλη που προσφέρουν τα συγκεκριμένα συστήματα, χωρίς προβλήματα. Σε αυτό το πλαίσιο, ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δώσουμε αφενός στο που θα εγκαταστήσουμε τα πάνελ μας ανάλογα με τις ανάγκες μας αλλά και στον τρόπο με τον οποίο τα χειριζόμαστε μετά την εγκατάσταση. Πάνελ οροφής ή τοίχου; Τα πάνελ υπέρυθρης θέρμανσης διατίθενται σε μια ποικιλία διαστάσεων ενώ μπορούν να τοποθετηθούν είτε στον τοίχο είτε στην οροφή. Όσον αφορά τα συστήματα οροφής, το βασικό τους πλεονέκτημα είναι η ευρεία διάχυση της θερµότητας, ενώ τα πάνελ επιτοίχιας τοποθέτησης «στοχεύουν» περισσότερο προς το σηµείο όπου κάθονται οι χρήστες, ανάλογα µε το χώρο. Όπως αναφέρουν άνθρωποι του χώρου, ένας συνδυασµός πάνελ οροφής και τοίχου µπορεί κατά περίπτωση να είναι ο ιδανικός τρόπος για να επιτευχθεί η πλέον αποτελεσµατική θερµική απόδοση. Όταν ένα πάνελ είναι επαρκές για τα τετραγωνικά του χώρου σας, θα σας ζεστάνει όπου κι αν το τοποθετήσετε, αρκεί να µην εµποδίζεται από ξένα αντικείµενα όπως π.χ. έπιπλα ή κουρτίνες. Εάν έχουμε να κάνουμε με έναν μεγαλύτερο χώρο, ενδείκνυται η τοποθέτηση των επιτοίχιων πάνελ κοντά στο χρήστη και σε ύψος 1 µέτρου, µιας και η ένταση της θερµικής εκποµπής µειώνεται µε το τετράγωνο της απόστασης. Το βασικό πλεονέκτηµα της κοντινής τοποθέτησης είναι πως ο χρήστης δεν χρειάζεται να περιµένει να ζεσταθούν τα δοµικά στοιχεία του χώρου για να ζεσταθεί και ο ίδιος. Μέσα σε περίπου 10 λεπτά, όπου το πάνελ θα έχει πλέον φτάσει τη µέγιστη σταθερή του απόδ...

περισσότερα...