αντλίες θερμότητας λειτουργία

Επηρεάζεται η λειτουργία μιας αντλίας θερμότητας από ακραίες καιρικές συνθήκες;

Κατά το παρελθόν, το αδύνατο σημείο των αντλιών θερμότητας ήταν η μειωμένη τους απόδοση σε ακραίες εξωτερικές θερμοκρασίες (δηλ. υψηλή θερμαντική απόδοση σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος), όπου λόγω της μειω...

περισσότερα...

Τι πλεονεκτήματα προσφέρουν οι αντλίες θερμότητας

Το βασικότερο πλεονέκτημα των αντλιών θερμότητας είναι ο αυξημένος συντελεστής απόδοσης (COP, δηλ. ο λόγος της αντλούμενης θερμικής ενέργειας προς την απορροφούμενη ηλεκτρική ενέργεια, έως 4), το οποίο πρακτικά σημαίνε...

περισσότερα...

Πώς λειτουργούν οι αντλίες θερμότητας αέρα/νερού

Οι αντλίες θερμότητας αέρα/νερού στηρίζουν τη λειτουργία τους στην αξιοποίηση του φθηνότερου καυσίμου που μπορεί κανείς να βρει, το οποίο δεν είναι άλλο από τον δωρεάν... αέρα. Οι συγκεκριμένες αντλίες, οι οποίες τοποθ...

περισσότερα...