αντλια

Grundfos: Αντλία CM & CME

Θέρμανση Με δυνατότητα χειρισμού θερμοκρασιών έως τους 240°C, οι φυγοκεντρικές αντλίες της Grundfos είναι κατάλληλες πραγματικά για όλες τις εφαρμογές όπου η θέρμανση συνιστά βασικό μέρος της διαδικασίας. Τυπικές μον...

περισσότερα...