ενεργειακό τζάκι συντήρηση

Τα ενεργειακά τζάκια ρυπαίνουν όσο τα παραδοσιακά;

Το ενεργειακό τζάκι ρυπαίνει την ατμόσφαιρα πολύ λιγότερο από ό,τι το παραδοσιακό, καθώς η εστία του είναι κλειστή και καίει τα περισσότερα από τα καυσαέρια που απελευθερώνονται. Συγκεκριμένα, το μονοξείδιο και διοξεί...

περισσότερα...

Επιδοτήσεις για μετατροπή συμβατικών τζακιών σε ενεργειακά (;)

Το ενδεχόμενο παροχής επιδοτήσεων για τη μετατροπή συμβατικών τζακιών σε ενεργειακά, στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ΄ Οίκον», εξετάζει το υπουργείο Περιβάλλοντος, καθώς καταβάλλονται προσπάθειες να...

περισσότερα...

Τι συντήρηση απαιτεί ένα ενεργειακό τζάκι;

Ο καθαρισμός του τζακιού, είτε πρόκειται για ενεργειακό είτε για συμβατικό, αλλά και η συντήρησή του είναι διαδικασίες οι οποίες δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να παραμελούνται. Σωστή συντήρηση της ενεργειακής εστίας ...

περισσότερα...