πέλλετ αποθήκευση

Πως παραλαμβάνω και που αποθηκεύω τα πέλλετ;

Συνήθως τα πέλλετ διανέμονται σε τσουβαλάκια των 15 κιλών. Μπορείτε να το παραλαμβάνετε από λίγες σακούλες έως παλέτα ενός τόνου για να εξασφαλίσετε το καύσιμο για μεγάλη περίοδο. Ο τρόπος της διανομής του πέλλετ μοιάζε...

περισσότερα...