πέλλετ πιστοποίηση

Από τι καθορίζεται η ποιότητα των πέλλετ;

Σε πρώτη φάση είναι σημαντικό τα πέλλετ που προμηθευόμαστε να ακολουθούν τα διεθνή πρότυπα. Τα πλέον συνήθη και διεθνώς παραδεκτά πρότυπα είναι τα: EN 14961 -1 &2, DIN 51731, DIN plus, ONorm M1735 και SS 187 120. Σε περιπτώσεις απόκλισης από τ...

περισσότερα...