συντήρηση καυστήρα

Τι είναι το φύλλου ελέγχου καύσης ;

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία συντήρησης, ελέγχου και ρύθμισης του καυστήρα, εκδίδεται ένα φύλλο ελέγχου στο οποίο αναγράφονται τα εξής: - Στοιχεία του καταναλωτή και της εγκατάστασης - Θερμοτεχνικά στοιχεία της καύ...

περισσότερα...

Κάθε πότε πρέπει να κάνω συντήρηση του καυστήρα μου;

Η συντήρηση του καυστήρα, σε κάθε περίπτωση, πρέπει να είναι ετήσια....

περισσότερα...

Τι περιλαμβάνει η συντήρηση του συστήματος φυσικού αερίου

Η σωστή λειτουργία μιας εγκατάστασης φυσικού αερίου και η διασφάλιση της μέγιστης απόδοσης του συστήματος προϋποθέτει μια ποιοτική και συστηματική συντήρηση. Είναι σημαντικό η όποια εργασία ελέγχου ή συντήρησης να π...

περισσότερα...

Συντήρηση καυστήρα – λέβητα: Τι να προσέξετε

Η συντήρηση του συστήματος καυστήρα – λέβητα είναι μια διαδικασία απαραίτητη προκειμένου να μεγιστοποιήσουμε την απόδοση του συστήματός μας και ταυτόχρονα να πετύχουμε εξοικονόμηση καυσίμων έως και 50%, καθώς σε διαφ...

περισσότερα...

Πώς ελέγχεται η σωστή λειτουργία του λέβητα και του καυστήρα;

Απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να λειτουργεί αποδοτικά το σύστημα θέρμανσης είναι η σωστή λειτουργία τόσο του λέβητα όσο και του καυστήρα, και η σωστή συντήρησή τους. Ο έλεγχος της καύσης γίνεται από ειδικά αδειο...

περισσότερα...

Η συντήρηση, το άλφα και το ωμέγα της οικονομικής θέρμανσης…

Ό,τι καύσιμο και εάν προτιμήσει κανείς, ακόμη και αν επιμείνει στη χρήση πετρελαίου, η συντήρηση του λέβητα παίζει καθοριστικό ρόλο στον βαθμός απόδοσης και κατανάλωσης του καυσίμου. Σε έναν παλαιό λέβητα η απόδοση μπο...

περισσότερα...