φυσικό αέριο μεταφορά

Πώς μεταφέρεται το φυσικό αέριο;

Η μεταφορά του φυσικού αερίου σε μεγάλες αποστάσεις, κυρίως από τις χώρες παραγωγής του, γίνεται με υπόγεια δίκτυα (σε αέρια μορφή) και με δεξαμενόπλοια (σε υγρή μορφή). Στις κατοικίες το φυσικό αέριο έρχεται σε χαμηλή πί...

περισσότερα...