φύλλο ελέγχου καύσης

Τι είναι το φύλλου ελέγχου καύσης ;

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία συντήρησης, ελέγχου και ρύθμισης του καυστήρα, εκδίδεται ένα φύλλο ελέγχου στο οποίο αναγράφονται τα εξής: - Στοιχεία του καταναλωτή και της εγκατάστασης - Θερμοτεχνικά στοιχεία της καύ...

περισσότερα...